Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Dydaktyka » Prace Magisterskie » Wykonywane

Kierunek Biologia
studia II stopnia, 1 rok
Praca magisterska Promotor/Opiekun
Natalia Chyrkowska
Charakterystyka sezonów pyłkowych lipy (Tilia ssp.) w Gdańsku w latach 2008-2010 na tle danych wieloletnich.
dr Anna Pędziszewska
 
Mateusz Kolera
Roślinność i warunki środowiskowe rzeki Brdy.
prof. dr hab. Józef Szmeja/
mgr Rafał Chmara
Wojciech Miśkowicz
Roślinność i warunki środowiskowe wybranych jezior Pomorza.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
Paweł Wiśniewski
Struktura roślinności podwodnej i warunki środowiskowe zbiorników powyrobiskowych.
prof. dr hab. Józef Szmeja/
mgr Rafał Ronowski

Kierunek Biologia
studia II stopnia, 2 rok
Praca magisterska Promotor/Opiekun
Małgorzata Liwska
Historia, właściwości i użytkowanie Juglans regia L. w Polsce w oparciu o dane literaturowe i archeobotaniczne.
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Karolina Rogowska
Antropogeniczne przekształcenia zbiorowisk leśnych północnej Polski.
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Rafał Ronowski
 
Daniel Wądołkowski
Warunki środowiskowe i struktura zbiorowisk wybranych gatunków roślin wodnych w jeziorach Pomorza.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG