Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Dydaktyka » Prace Magisterskie » Wykonywane

Kierunek Biologia
studia II stopnia, 2 rok
Praca magisterska Promotor/Opiekun
Yuliya Krylova
Architektura pędów nadziemnych i korzeni w wybranych populacjach isoetydów na Pomorzu.
dr Rafał Chmara
 
Paweł Marciniak
Warunki środowiskowe i architektura osobnicza przedstawicieli rodzaju Drosera na wybranych stanowiskach na Pomorzu.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
Julia Przedpełska
Sukcesja zbiorowisk wodno-bagiennych w rejonie wczesnośredniowiecznego grodziska na półwyspie Jeziora Wierzchowo (woj. zachodniopomorskie).
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Jakub Stankiewicz
Rośliny jako element wyposażenia XVII-XVIII-wiecznych pochówków z krypty nr 5 z kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.
dr hab. Monika Badura, prof. UG
 
Gabriela Trębska
Rekonstrukcja holoceńskich zmian środowiskowych na Nizinie Jańsko-Indygirskiej (Rosja) z wykorzystaniem szczątków Chironomidae.
dr hab. Monika Badura, prof. UG/mgr Olga Antczak-Orlewska
 

Kierunek Ochrona Środowiska
studia II stopnia, 2 rok
Praca magisterska Promotor/Opiekun
Wiktoria Bączkowska
Izotopy stabilne węgla i azotu moczarki kanadyjskiej Elodea canadensis Michx. jako potencjalny wskaźnik dopływu zanieczyszczeń do jezior północnej Polski.
dr Eugeniusz Pronin