Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Struktura

 

PRACOWNIA EKOLOGII
WÓD SŁODKICH
PRACOWNIA PALEOEKOLOGII
I ARCHEOBOTANIKI