Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
O Katedrze


Katedra prowadzi prace badawcze i dydaktyczne z zakresu biologii i ekologii roślin oraz paleoekologii i archeobotaniki, wykonywane w dwóch zespołach złożonych z pracowników, doktorantów i studentów, tworzących Pracownię Ekologii Wód Słodkich oraz Pracownię Paleoekologii i Archeobotaniki. Przedmiotem badań są gatunki roślin, ich populacje i zbiorowiska, a także zjawiska i procesy ekologiczne w ekosystemach (naturalnych i kulturowych, w różnych skalach czasu i przestrzeni). Istotna część badań dotyczy modelowania, diagnozowania i odtwarzania środowisk przyrodniczych, zarówno współczesnych, jak i dawnych (historycznych i paleośrodowisk).

HISTORIA KATEDRY