Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Dydaktyka » Prace Magisterskie » Zrealizowane

 


Prace magisterskie zrealizowane w latach 2000-2022

2023 |2022 |2021 |2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
2023 Promotor/Opiekun
Kolera Mateusz
Roślinność i warunki środowiskowe rzeki Brdy.
dr Rafał Chmara
Miśkowicz Wojciech
Roślinność i warunki środowiskowe wybranych jezior Pomorza.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
2022 Promotor/Opiekun
Ellwart Marta
Projekt ścieżki dydaktycznej dla Rezerwatu Pełcznica.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
Małgorzata Fus
Strukturalne i funkcjonalne aspekty heterofilii roślin wodnych.
dr Rafał Chmara
Małgorzata Liwska
Historia, właściwości i użytkowanie Juglans regia L. w Polsce w oparciu o dane literaturowe i archeobotaniczne.
dr Joanna Święta-Musznicka
Karolina Rogowska
Antropogeniczne przekształcenia jezior lobeliowych Pojezierza Pomorskiego w latach 1959-2021.
prof. dr hab. Józef Szmeja
Daniel Wądołkowski
Warunki środowiskowe i struktura zbiorowiska Nuphar lutea (L.) Sibth&Sm. i Nymphaea alba L. w jeziorach Pomorza.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
2021 Promotor/Opiekun
Agata Kosmaczewska
Rośliny funeralne w wybranych pochówkach z krypt grobowych kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie (XVII-XVIII w.).
dr hab. Monika Badura, prof. UG
Joanna Małkowska
Sukcesja zbiorowisk wodno-bagiennych na stanowisku Skotnica (zachodniopomorskie) w świetle analizy szczątków makroskopowych roślin.
dr Anna Pędziszewska
Agnieszka Sobisz
Warunki środowiskowe i struktura zbiorowisk z moczarką kanadyjską Elodea canadensis w jeziorach Pomorza.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
2020 Promotor/Opiekun
Bartosz Żygowski
Rekonstrukcja warunków środowiska przyrodniczego na obszarze Młodego Miasta w Gdańsku w okresie poprzedzającym jego zabudowę w XIV w.
dr Joanna Święta-Musznicka
2019 Promotor/Opiekun
Alicja Iwanowska
Stan zachowania i problemy ochrony jezior Osowskiego i Wysockiego na terenie miasta Gdańska
prof. dr hab. Józef Szmeja,
dr hab. Krzysztof Banaś
Dominika Kruszewska
Odzwierciedlenie wycinki drzewostanów w rejonie Gołębiewa (Trójmiejski Park Krajobrazowy, Wysoczyzna Gdańska) we współczesnym opadzie pyłku
dr Joanna Święta-Musznicka
Karolina Maciejewska
Rośliny użytkowe w średniowiecznych materiałach latrynowych (XV w.) ze stanowiska w Pucku
dr Joanna Święta-Musznicka
Iwona Miśkowicz
Charakterystyka lokalnych warunków środowiska w obrębie działki 156 w dawnym (XIV/XV w.) Pucku
prof. UG, dr hab. Monika Badura
Joanna Żabińska
Warunki środowiskowe i różnorodność roślinności jezior twardowodnych Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja,
dr Rafał Chmara
2018 Promotor/Opiekun
Weronika Ebertowska
Interpretacja ekologiczna składu flory kopalnej wczesnośredniowiecznego stanowiska wyspowego Chycina na jeziorze Długie (Pojezierze Lubuskie)
prof. UG, dr hab. Monika Badura
Marianna Harlak
Różnorodność funkcjonalna roślin wodnych w jeziorach Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja,
dr Rafał Chmara
Karolina Szulc
Charakterystyka sezonowych zmian koncentracji zarodników grzybów z rodzaju Alternaria w atmosferze Trójmiasta w latach 2009-2011 na tle danych z wielolecia
dr Anna Pędziszewska
2017 Promotor/Opiekun
Aleksandra Czajkowska
Przyrodnicza waloryzacja Jeziora Bieszkowickiego
prof. dr hab. Józef Szmeja,
mgr Alicja Robionek,
prof. UG, dr hab. Monika Badura
 
Beata Górska
Charakterystyka aerobiologiczna sezonów pyłkowych traw (Poaceae) w Gdańsku w latach 2008-2011 na tle danych z wielolecia
dr Anna Pędziszewska
 
Paulina Kraszewska
Przyrodnicza waloryzacja Jeziora Zawiat
prof. dr hab. Józef Szmeja,
dr Krzysztof Banaś,
prof. UG, dr hab. Monika Badura
 
Katarzyna Mirek
Sezonowe zmiany opadu pyłku sosny (Pinus sylvestris) i świerka (Picea abies) na Pojezierzu Kaszubskim (2004-2016)
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Angelika Piekarczyk
Struktura zbiorowisk roślin wodnych w jeziorach Pojezierza Starogardzkiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Rafał Chmara
 
Joanna Pikula
Sezonowe zmiany opadu pyłku brzozy (Betula spp.), buka (Fagus sylvatica) i dębu (Quercus spp.) na Pojezierzu Kaszubskim (2004-2016)
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Karina Prabucka
Przyrodnicza waloryzacja jezior Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
 
Rafał Ronowski
Transformacja zbiorowisk isoetidów w gradiencie stężenia wapnia w wodzie jezior lobeliowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
 
Ewelina Rzeźnicka
Botaniczne ślady użytkowania roślin w kwartale mieszkalnym rzymsko-bizantyjskiej osady w Jiyeh (Liban)
prof. UG, dr hab. Monika Badura
 
Daria Węsierska
Fenotypowa plastyczność Ranunculus reptans i Eleocharis acicularis w ekotonie środowiska wodnego i lądowego
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Alicja Robionek
 
2016 Promotor/Opiekun
Małgorzata Byczkowska
Różnorodność łąk ramienicowych w jeziorach Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
 
Anna Chamier-Gliszczyńska
Formy użytkowania zlewni jezior Pojezierza Bytowskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Rafał Chmara
 
Denice Doreng
Wpływ warunków środowiskowych na różnorodność roślinności w kwaśnych jeziorach Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
 
Ewa Gołaszewska
Sukcesja zbiorowisk wodno-bagiennych na stanowisku W-1 koło Wrześnicy (woj. zachodniopomorskie) w późnym holocenie
dr Joanna Święta-Musznicka
dr Anna Pędziszewska
 
Angelika Grabowska
Różnorodność funkcjonalna podwodnych mszaków w jeziorach
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Rafał Chmara
 
Małgorzata Mędyk
Różnorodność funkcjonalna roślinności w jeziorach
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Rafał Chmara
 
Monika Nadolna
Charakterystyka aerobiologiczna sezonów pyłkowych dębu (Quercus), grabu (Carpinus) i wiązu (Ulmus) w Gdańsku w latach 2010-2012 na tle danych z wielolecia
dr Joanna Święta-Musznicka
dr Anna Pędziszewska
 
Paula Siemieniec, Aneta Siłakowska
Sukcesja zbiorowisk wodno-bagiennych na stanowisku W-2 koło grodziska wczesnośredniowiecznego w Wrześnicy (woj. zachodniopomorskie) w późnym holocenie
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Marta Szyc
Odzwierciedlenie zmian użytkowania terenów na śródleśnej polanie w Gołębiewie (Wysoczyzna Gdańska) we współczesnym opadzie pyłku
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Adriana Wenzel
Środowisko przyrodnicze i użytkowanie roślin w obrębie wczesnośredniowiecznego stanowiska wyspowego na jeziorze Lubiąż (woj. lubuskie)
prof. UG, dr hab. Monika Badura
 
Adrianna Witczak
Charakterystyka aerobiologiczna sezonu pyłkowego jesionu (Fraxinus) w Gdańsku w latach 2008-2012 na tle danych z wielolecia
dr Joanna Święta-Musznicka
dr Anna Pędziszewska
 
2015 Promotor/Opiekun
Marzena Kuczkowska
Sukcesja zbiorowisk wodno-bagiennych na stanowisku W-1 koło Wrześnicy (woj. zachodniopomorskie) w późnym glacjale i wczesnym holocenie
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Kinga Prokop
Rośliny użytkowe z wczesnośredniowiecznego stanowiska Nowy Dworek na jeziorze Paklicko Wielkie (województwo lubuskie)
prof UG, dr hab. Monika Badura
 
Krystyna Rybicka
Właściwości odżywcze i znaczenie elementu roślinnego w diecie społeczności wczesnośredniowiecznej w oparciu o dane archeobotaniczne ze stanowisk w Nowym Dworku i Lubniewicach (woj. lubuskie)
prof UG, dr hab. Monika Badura
 
2014 Promotor/Opiekun
Emilia Długokęcka, Olga Zakrzewska
Warunki środowiska przyrodniczego oraz użytkowanie roślin na średniowiecznym (XIII w.) stanowisku Audēju 13/33 Kalēju w Rydze (Łotwa)
dr hab. Monika Badura
 
Patryk Korzeniowski
Sukcesja zbiorowisk bagiennych na stanowisku BIA 369F w Białowieskim Parku Narodowym
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Anna Pędziszewska
 
Agata Małkowska
Zasoby i stan zachowanie jezior lobeliowych i ramienicowych w województwie pomorskim
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Rafał Chmara
 
Joanna Pawlikowska
Zdrowotność drzew przyulicznych na terenie dzielnicy Przymorze w Gdańsku
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
 
Paweł Prusko
Sukcesja zbiorowisk wodno-bagiennych na stanowisku Czerlon w Puszczy Białowieskiej we wczesnym holocenie
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Magdalena Wenta
Hydrochemia, flora i roślinność Jeziora Otomińskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
 
2013 Promotor/Opiekun
Paulina Białkowska
Wpływ glonów nitkowatych na plastyczność fenotypową (Chara rudis A. Braun
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Emilia Rekowska
Bartosz Dobrzeniecki
Transformacja osadów limnicznych i struktury roślinności, jako efekt spływu powierzchniowego ze zlewni jezior lobeliowych w Borach Tucholskich
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Rafał Chmara
Izabela Grynczel
Plastyczność architektury jaskra leżącego Ranunculus reptans L. w jeziorach Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Alicja Robionek
Grzegorz Idzikowski
Stan zdrowotności przyulicznych drzew w Gdańsku Morenie
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Marek Merdalski
Joanna Łukaszewska-Malec
Dendroekologiczne badania sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. na Żuławach Wiślanych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Żółkoś
Danuta Nowak
Charakterystyka sezonowych zmian opadu pyłku dębu (Quercus spp.), grabu (Carpinus betulus L.) i buka (Fagus sylvatica L.) w Lasach Oliwskich (2004-2012)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Marcelina Zimny
 
Mateusz Nowakowski
Palinologiczne spektra powierzchniowe jako potencjalne źródło informacji o miejscu i czasie zdarzeń kryminalistycznych
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Anna Rudowska
Struktura i organizacja przestrzenna populacji Chara fragilis Desvaux w warunkach środowiskowych jeziora i rzeki
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
 
Klaudia Sroczyńska
Szczątki roślin ze średniowiecznych obiektów mieszkalnych przy ulicy Tartacznej w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr hab. Monika Badura
 
Maciej Zaremba
Wpływ natężenia ruchu komunikacyjnego na zdrowotność drzew przyulicznych Gdańsk Strzyża
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
2012 Promotor/Opiekun
Anna Butowska
Rośliny użytkowe w nowożytnych (XV-XVI w.) obiektach archeologicznych na stanowisku przy ul. Powroźniczej w Gdańsku
dr hab. Monika Badura
Patrycja Domaszk
Zdrowotność drzew przyulicznych na terenie Gdańska-Zaspy
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Marek Merdalski
Agata Gadomska
Roślinność jezior "Strugi Siedmiu Jezior" w Parku Narodowym Bory Tucholskie
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Dominika Kunicka
Analiza archeobotaniczna zawartości naczyń ze stanowiska kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr hab. Monika Badura
Martyna Lewczyk
Stan zachowania potoków Brętowskiego i Strzyży w Gdańsku
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Alicja Bąk
Patrycja Małysz
Sezonowa zmienność warunków środowiskowych jeziora Jasień w Gdańsku
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Emilia Rekowska
Tomasz Michalski
Charakterystyka sezonowych zmian koncentracji pyłku szczawiu (Rumex spp.) na stacji monitoringu aerobiologicznego w Gdańsku (1994-2010)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Anna Pędziszewska
Marta Oświęcimko
Sukcesja lokalnych zbiorowisk torfowiskowych na stanowiskach BIA 131C i BIA 318C w Białowieskim Parku Narodowym
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Święta-Musznicka
Katarzyna Paszylk-Pobłocka
Charakterystyka sezonowych zmian koncentracji i opadu pyłku sosny (Pinus sylvestris) i świerka (Picea abies) na stacjach monitoringu aerobiologicznego w Gdańsku (2004-2011)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Marcelina Zimny
Beata Rozgońska
Analiza współwystępowania Nitellopsis obtusa (Desvaux) Groves z innymi gatunkami roślin w jeziorach Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Rafał Chmara
Katarzyna Stasiek
Zdrowotność drzew przyulicznych w Gdańsku Brzeźnie
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
2011 Promotor/Opiekun
Magdalena Arent
Opad pyłku brzozy (Betula) i olszy (Alnus) w środowisku leśnym Wysoczyzny Gdańskiej na tle danych z monitoringu aerobiologicznego (2004-2010)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Święta-Musznicka
Marta Bystrzyńska
Antropogeniczne przemiany zlewni jezior lobeliowych okolic Trójmiasta
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Rafał Chmara
Paulina Drozdowicz
Ocena warunków środowiskowych w stawach na terenie Gdańska
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Maja Kołakowska
Wpływ składowiska fosfogipsów w Wiślince na wody powierzchniowe i roślinność
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Jagoda Krupa
Antropogeniczne przemiany jezior ramienicowych na Pojezierzu Pomorskim
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Emilia Rekowska
Anna Łangowska
Wpływ warunków środowiskowych na zjawiska fenologiczne w populacji Chara rudis A. Braun z jeziora Piaszno
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Agnieszka Pogorzelska
Zdrowotność drzew przyulicznych w Gdańsku Wrzeszczu
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Mirosława Torbicka
Struktura roślinności w stawach na terenie Gdańska
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Monika Waszczuk
Przebieg sezonu pyłkowego bylicy (Artemisia) w latach 2004-2010 na tle czynnika termicznego
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Marcelina Zimny
Lucyna Wojas
Botaniczne ślady użytkowania gospodarczego średniowiecznych obiektów przy ulicy Tartacznej w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
2010 Promotor/Opiekun
Anna Bąkowska
Struktura roślinności podwodnej w ciekach Żuław Wiślanych i Borów Tucholskich
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Sandra Gruba
Szczątki roślin użytkowych ze stanowiska przy ul. Powroźniczej w Gdańsku (XIV-XVII w.)
dr Monika Badura
Barbara Janik
Materia mineralna i organiczna w osadach profilu RAD 01/06 i RAD 06/06 z jeziora ruduńskiego górnego, jako wyraz późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich zmian środowiska
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Dawid Weisbrodt
Magdalena Kalinowska
Przesłanki litologiczne dla rekonstrukcji zmian klimatu i wpływu człowieka na środowisko w rejonie Jeziora Raduńskiego
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Dawid Weisbrodt
Agnieszka Kunachowicz
Zapis zmian roślinności w optimum klimatycznym holocenu w profilu z jeziora Raduńskiego Górnego
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Dawid Weisbrodt
Joanna Plaskowska
Warunki środowiskowe roślin w jeziorach Krasne i Cechyńskie
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Agnieszka Sicha
Charakterystyka aerobiologiczna sezonów pyłkowych grabu (Carpinus), buka (Fagus) i dębów(Quercus spp.) w 2009 r. w Gdańsku, na tle danych z wielolecia
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Marcelina Zimny
Sylwia Stobba
Właściwości osadów a struktura roślinności w jeziorach
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Marcelina Zimny
Maria Szweda
Architektura rdestnic (Potamogeton L.) w zbiornikach wodnych Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Marek Merdalski
Marta Wasilewska
Późnoholoceńska ewolucja szaty roślinnej w rejonie Jeziora Raduńskiego Górnego w świetle analizy pyłkowej
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Dawid Weisbrodt
2009 Promotor/Opiekun
Alicja Bąk
Reakcje plastyczne Chara fragilis Desv. na zaburzenia hydrodynamiczne
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Katarzyna Brzeska
Właściwości fizyko-chemiczne osadów w wodach płynących
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Emilia Brzozowska
Warunki środowiskowe Sphagnum denticulatum Brid. w jeziorach Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Ewelina Buba
Zmiana lokalnych warunków środowiska w okresie średniowiecza na stanowisku archeologicznym przy ul. Grząskiej w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Katarzyna Dybowska
Przebieg sezonu pyłkowego Betula, Alnus, Corylus w Gdańsku (2008 r.) na tle danych wieloletnich
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Święta-Musznicka
Natalia Gruźlewska
Reakcje plastyczne Chara fragilis  Desv. na niedobór światła w litoralu jezior
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Agata Kapusta
Flora kopalna stanowiska archeologicznego (XIV-XV w.) przy ul. Grząskiej w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Jarosińska
Marta Korcz
Zasoby węgla w siedliskach podwodnych torfowców
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Magdalena Kosecka
Biomasa i biometria Sphagnum denticulatum Brid. w wybranych jeziorach Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Wojciech Machnikowski
Stan populacji Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco i jej wpływ na strukturę zbiorowisk leśnych w lasach Nadleśnictwa Gdańsk
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Monika Pyryt
Dostępność związków węgla a biomasa podwodnych torfowców
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Emilia Rogowska
Analiza pyłkowa wczesno- i środkowoholoceńskiego profilu z torfowiska Gołębiewo I na Wysoczyźnie Gdańskiej
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Święta-Musznicka
Alicja Romanowska-Czaja
Warunki środowiskowe w jeziorach Rezerwatu "Pełcznica" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Aleksandra Zygmuntowicz
Skład granulometryczny osadów w siedliskach roślin podwodnych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
2008 Promotor/Opiekun
Aleksandra Gajos
Charakterystyka lokalnych warunków środowiska na wczesnośredniowiecznym stanowisku archeologicznym Kościół św. Mikołaja – Dziedziniec
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Emilia Gbur
Populacje ramienic w jeziorach lobeliowych południowej części Pojezierza Kaszubskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg 
Agnieszka Kajzer
Interpretacja ekologiczna składu flory kopalnej ze stanowiska przy zamku krzyżackim w Gdańsku (XII – XIII w.)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Jarosińska
Justyna Kotas
Warunki środowiska przyrodniczego przy ulicy Jaglanej w Gdańsku w okresie średniowiecza
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Święta-Musznicka
Joanna Skierka
Warunki środowiskowe roślin podwodnych w wybranych jeziorach śródtorfowiskowych Pomorza
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Ewa Strauchmann
Wielkość i płodność Salvinia natans (L.) All. w gradiencie prędkości przepływu wody
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Agnieszka Gałka
Łukasz Włodarczyk
Dynamika populacji Salvinia natans (L.) All. w zbiorniku wodnym w Gdańsku Owczarni
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
2007 Promotor/Opiekun
Bernadetta Bitel
Biologia i ekologia górskiej populacji poryblina jeziornego (Isoëtes lacustris L.)
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg dr Krzysztof Banaś
Małgorzata Chobot
Sezonowa zmienność warunków środowiskowych wybranych zbiorników wodnych Borów Tucholskich
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Dorota Chabros
Zdrowotność drzew przyulicznych w Gdańsku-Śródmieściu
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Bartłomiej Hajek
Struktura warstwy mszystej na pomnikowych głazach narzutowych w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Gos
Jacek Kapczuk
Ramienice Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Ewelina Masiel
Różnorodność i organizacja przestrzenna roślinności podwodnej jeziora Białego i jeziora Rekowo
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Karolina Masiel
Różnorodność i organizacja przestrzenna roślinności podwodnej jeziora Kłodno
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Joanna Pajewska
Analiza pyłkowa środkowoholoceńskiego profilu z rynny Jeziora Bukszyno na Pojezierzu Kaszubskim
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Anna Pędziszewska
Agata Popławska
Przebieg sezonu pyłkowego olszy (Alnus), leszczyny (Corylus), pokrzywy (Urtica) i bylic (Artemisia) w Gdańsku (2006 r.) na tle danych wieloletnich
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Marcelina Zimny
Monika Pryczkowska
Szczątki roślin w podwodnych warstwach kulturowych związanych z osadą kultury łużyckiej w Polanowie (pow. Słupca, Wielkopolska)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Święta- Musznicka
Piotr Skurzyński
Wpływ warunków środowiska na pomnażanie wegetatywne i kiełkowanie oospor Chara rudis A. Braun
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Katarzyna Socha
Zmienność morfologiczna Chara rudis A. Braun i Chara tomentosa L.
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Marcin Weta
Warunki środowiskowe wybranych jezior Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Marta Wólczyńska
Warunki środowiskowe jezior śródtorfowiskowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Katarzyna Toczko
Różnorodność i organizacja przestrzenna roślinności podwodnej Jeziora Jasień
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Katarzyna Żabińska
Przebieg sezonu pyłkowego brzozy (Betula), dębu (Quercus), sosny (Pinus) i traw (Poaceae) w Gdańsku (2006 r.) na tle danych wieloletnich
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Joanna Żur
Trwałość siedlisk roślin podwodnych w kwaśnych jeziorach humusowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
2006 Promotor/Opiekun
Katarzyna Ataman
Szczątki roślinne z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych przy ulicy Dylinki w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Łukasz Brożewicz
Rośliny uprawne w materiałach archeobotanicznych z polskiej części Pobrzeża Bałtyku datowanych na okres od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Jarosińska
Małgorzata Chlewicka
Wpływ czynników środowiskowych na tempo sedymentacji materiałów osadotwórczych w jeziorach humusowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Agnieszka Cyndecka
Różnorodność i aktywność banku diaspor roślin podwodnych w humusowych jeziorach miękkowodnych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Katarzyna Jankowska
Sukcesja zbiorowisk lokalnych na stanowisku Gołębiewo II w świetle analizy szczątków makroskopowych roślin
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Anna Pędziszewska
Małgorzata Kołakowska
Szczątki roślin z późnośredniowiecznych warstw kulturowych przy ulicy Powroźniczej w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Kamila Kurto
Zmienność sezonowa sum rocznych pyłku wybranych taksonów drzew i roślin zielnych Gdańsku (1994-2004)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Marcelina Zimny
Przemysław Konofał
Warunki siedliskowe Salvinia natans L. na Żuławach Wiślanych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Grzegorz Łużecki
Specyfika hydrochemiczna i florystyczna oraz stan zachowania i zagrożenia jezior południowo-zachodniej części Pojezierza Kaszubskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Marta Rusinowicz
Analiza typologicznego zróżnicowania jezior Pojezierza Pomorskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Agnieszka Skup
Różnorodność i aktywność banku diaspor roślin podwodnych w humusowych jeziorach twardowodnych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Magdalena Strzelecka
Dobowa i sezonowa dynamika zanieczyszczeń pyłowych w atmosferze Gdańska w 2001
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Marcelina Zimny
Dorota Szkołut
Fizyczne i chemiczne cechy środowiska wodnego jezior rynnowych w Borach Tucholskich
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Rafał Chmara
Martyna Urbanowicz
Struktura roślinności kompleksów wodno-torfowiskowych Pojezierza Pomorskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Gos
Magdalena Westerska
Warunki środowiskowe i roślinność podwodna Potoku Oliwskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Magda Witta
Struktura roślinności podwodnej jezior rynnowych na obszarach sandrowych Borów Tucholskich
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Rafał Chmara
2005 Promotor/Opiekun
Sylwia Arendt
Różnorodność i organizacja przestrzenna roślinności podwodnej Jeziora Raduńskiego Górnego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Elżbieta Durmaj
Wpływ czynników środowiskowych na trwałość osadów w jeziorach humusowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Agnieszka Gałka
Charakterystyka zlewni, warunków hydrologicznych i roślinności podwodnej Jeziora Białego i Czarnego na Pojezierzu Kaszubskim
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Paweł Jenczelewski
Specyfika hydrochemiczna i florystyczna oraz stan zachowania i zagrożenia wybranych jezior Pojezierza Mazurskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Monika Rode
Późnoholoceńska sukcesja roślinności lokalnej na stanowisku Gołębiewo I (Wysoczyzna Gdańska)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Anna Pędziszewska
Dorota Sadowska
Zmiany zdrowotności drzew na terenie Gdańska-Oliwy w latach 1974 – 2004
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Marta Spychalska
Zdrowotność lip (rodzaj Tilia)przyulicznych Gdańska Oliwy
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
2004 Promotor/Opiekun
Magda Balcewicz
Zróżnicowanie hydrochemiczne i florystyczne jezior twardowodnych Pojezierza Kaszubskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Karolina Brzozowska
Przemiany roślinności w rejonie jezior Rekowskiego i Wielkiego Oczka  na Pojezierzu Pomorskim w późnym holocenie
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
mgr Joanna Święta
Julita Cieplińska
Struktura roślinności podwodnej w wybranych jeziorach miękkowodnych na Pomorzu
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Gos
Magdalena Drączkowska
Antropogeniczne przekształcenia roślinności zlewni jezior lobeliowych w okolicach Gdańska
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Katarzyna Filczek
Rośliny siedlisk antropogenicznych w średniowiecznych materiałach archeobotanicznych z terenu Centrum Dominikańskiego w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Jarosińska
Jolanta Gawin
Rośliny użytkowe w materiałach archeobotanicznych datowanych na XV i XVI wiek z terenu Centrum Dominikańskiego w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Paulina Kowalska
Antropogeniczne przekształcenia roślinności zlewni jezior lobeliowych w okolicach Bobolic
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Magdalena Orzoł
Transformacja osadów limnicznych podczas humizacji kwaśnych jezior miękkowodnych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Anna Suligowska
Analiza flory mchów kompleksów jeziorno-torfowiskowych w okolicy Męcikału
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Gos
Małgorzata Szuta
Struktura i organizacja przestrzenna populacji Luronium natans (L.) Raf.
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Ewa Bazydło
2003 Promotor/Opiekun
Patrycja Boszke
Struktura populacji Phragmites australis L. w zarastających rowach przeciwpowodziowych Żuław Elbląskich
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Dorota Ciesielska
Transformacja osadów limnicznych podczas humizacji jezior miękko wodnych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Magdalena Damaszke
Transformacja osadów limnicznych podczas humizacji jezior twardowodnych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Beata Freda
Przyrodnicze i edukacyjne walory ścieżki dydaktycznej  "Wśród leśnych jezior i bagien" w Rekowie
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Ryta Suska-Wróbel
Małgorzata Goryszewska
Zarodniki grzybów z rodzaju Alternaria i Cladosporium w atmosferze Trójmiasta
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Katarzyna Kawacińska-Mielniczek
Struktura roślinności w zarastających rowach melioracyjnych Żuław Wiślanych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Tomasz Kolicki
Warunki siedliskowe Luronium natans L. (Rafin.) na Pomorzu
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Ewa Bazydło
Anna Krawczyk
Interpretacja ekologiczna składu flory kopalnej ze stanowiska przy Zielonej Bramie w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Jarosińska
Dagmara Macioch
Ogrody i sady Gdańska w okresie od XV do XVIII wieku w świetle danych archeobotanicznych i historycznych
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Jarosińska
Ewa Macura
Specyfika siedliskowa i stan zachowania wybranych jezior humusowych na Pojezierzu Kaszubskim
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Monika Niewiadomska
Zróżnicowanie składu gatunkowego chwastów segetalnych w próbach zboża z Wyspy Spichrzów w Gdańsku (XIV-XVI w.)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Katarzyna M. Pińska
Szczątki roślin leczniczych w materiałach archeobotanicznych z Centrum Dominikańskiego w Gdańsku
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Marta Waszczyk
Struktura mszystego runa stoków wytopisk polodowcowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Gos
2002 Promotor/Opiekun
Anna Dawidowska, Anna Pędziszewska
Zmiany dobowe koncentracji pyłku wybranych taksonów drzew i roślin zielnych w atmosferze Trójmiasta (1994-2000)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa 
Renata Grosz
Ocena stopnia zanieczyszczenia wód potoku Strzyża w Gdańsku i jego dopływu potoku Brętowskiego na podstawie okrzemek epilitycznych jako bioindykatorów
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Joanna Picińska-Fałtynowicz
Magdalena Jędrzejak
Ekologia populacji Luronium natans (L.) Rafin.
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Ewa. Bazydło
Małgorzata Kozłowska, Adrianna Warlińska
Rośliny użytkowe w średniowiecznych i nowożytnych obiektach archeologicznych Gdańska
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
dr Joanna Jarosińska
Zbigniew Lipka
Przyrodnicze i edukacyjne walory ścieżki dydaktycznej "Rowokół" w Słowińskim Parku Narodowym
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Ryta Suska-Wróbel
Karolina Szambelan
Flora kopalna stanowiska kultury łużyckiej w Kamionce, woj. Pomorskie
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Jarosińska
2001 Promotor/Opiekun
Dorota Kasprzak, Marcelina Miga
Koncentracja i opad pyłku wybranych taksonów drzew i roślin zielnych w Trójmieście (1994-2000)
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa 
Elżbieta Moszyk
Organizacja przestrzenna roślinności podwodnej w wybranych jeziorach oligohumusowych Pojezierza Kaszubskiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Natalia Olczyk
Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin wodnych w województwie pomorskim
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Anna Sobieraj
Hydrochemia dobrze uwodnionego złoża torfu torfowisk niskich i wysokich
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Ewa Bazydło
Agata Soborska
Analiza hydrochemia uwodnionego i przesuszonego torfu wysokiego
prof. dr hab. Józef Szmeja
mgr Ewa Bazydło
Agnieszka Soborska
Warunki siedliskowe i organizacja przestrzenna populacji Chara fragilis Deavaux w jeziorach miękko wodnych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
2000 Promotor/Opiekun
Halina Banaś
Flora okrzemek bentosowych w jeziorach twardowodnych o zróżnicowanej zawartości substancji humusowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Joanna Picińska-Fałtynowicz
Katarzyna Dudek
Reakcja wybranych gatunków roślin wodnych w gradiencie stężeń substancji humusowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Gos
Marta Federowicz
Flora kopalna stanowiska archeologicznego przy ulicy Sierocej ze szczególnym uwzględnieniem roślin siedlisk antropogenicznych
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Joanna Jarosińska
Agnieszka Malinowska
Hydrochemia siedlisk w jeziorach oligo- i polihumusowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Marek Merdalski
Analiza porównawcza jezior twardowodnych w procesie humizacji
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Krzysztof Banaś
Sylwia Michalczenko
Adaptacje wybranych gatunków roślin podwodnych do warunków siedliskowych w jeziorach humusowych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Katarzyna Bociąg
Anna Rącka
Ocena stopnia czystości wód Potoku Oliwskiego w Gdańsku w oparciu o zbiorowiska okrzemek epifitycznych
prof. dr hab. Józef Szmeja
dr Joanna Picińska-Fałtynowicz
Joanna Święta
Flora kopalna stanowiska archeologicznego przy zbiegu ulic Piwnej i Kaletniczej w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
Marietta Ziółkowska
Flora kopalna stanowiska archeologicznego na Wyspie Spichrzów w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem zbóż i chwastów segetalnych
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
dr Monika Badura
dr Joanna Jarosińska
Izabela Żywiałowska
Rekonstrukcja warunków dawnego środowiska w rejonie stanowiska archeologicznego w Zalewie Puckim
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa