Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Dydaktyka » Kierunki/Przedmioty
 Przedmiot
(* - przedmiot do wyboru, kursywa - współudział w prowadzeniu przedmiotu)
Rok studiów Semestr Wykłady
(h)
Ćwiczenia (h)
Biologia (I stopień)
Różnorodność roślin zarodnikowych I 1 30 30 lab.
Technologie informacyjne I 1 - 30 lab.
Ekologia ogólna II 3 30 30 lab.
Roślinność Pomorza - zajęcia terenowe II 4 - 30
Ekologia roślin
(blok Ekologia)
III 5 15 -
Historia i zastosowanie roślin użytkowych
(blok Biologia roślin)
III 5 15 -
Aerobiologia
(blok Ekologia)
III 6 - 15 lab.
*Rośliny mięsożerne III 6 - 15 aud.
Seminarium III 5, 6 - 15+30
Pracownia specjalnościowa III 5 - 60
Pracownia dyplomowa III 6 - 90
Biologia (II stopień)
Różnorodność funkcjonalna roślin I 1 30 -
*Bioróżnorodność i ochrona wód słodkich I 2 30 -
*Paleoekologia I 2 - 15 aud.+15 ter.
*Struktura populacji i fitocenoz I 2 - 15 ter.
*Fitogeografia II 3 15 -
Seminarium I I 1, 2 - 30+30
Seminarium II II 3, 4 - 30+30
Pracownia specjalnościowa I, II 1, 2, 3 - 120+120+160
Pracownia dyplomowa II 4 - 105
Biologia medyczna (I stopień)
Technologie informacyjne I 2 - 30 lab.
Ochrona zasobów przyrodniczych (I stopień)
Różnorodność roślin zarodnikowych I 1 30 -
Identyfikacja roślin zarodnikowych I 1 - 30 lab.+30 ter.
Biogeografia II 3 15 -
Ekologia roślin II 3 30 30 lab.
Monitoring środowiska II 3 15 -
Długoterminowe zmiany środowiska przyrodniczego II 4 30 15 lab.+15 ter.
Typologia i ochrona wód II 4 15 30 ter.
Fitoindykacja zbiorników wodnych II 4 - 15 ter.
Antropogeniczne przekształcenia ekosystemów III 5 30 15 ter.
Bioindykacja
(specjalność Ochrona przyrody)
III 5 15 -
Ekologia obszarów zurbanizowanych (specjalność Ekologia obszarów zurbanizowanych) III 5 - 45 aud.
*Historia i zastosowanie roślin użytkowych III 5 15 -
Inwentaryzacje przyrodnicze (specjalność Ochrona przyrody) III 5 - 45 aud.
*Torfowiska - funkcjonowanie i ochrona III 5 - 30 aud.
*Funkcja ogrodów i parków miejskich III 6 15 15 aud.
*Podstawy aerobiologii III 6 - 15 lab.
Seminarium III 6 - 30
Pracownia dyplomowa III 6 - 90
Ochrona środowiska (I stopień)
*Ekologia wód śródlądowych II 4 30 -
Monitoring środowiska II 4 15 -
*Paleoekologia III 5 30 -
Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych III 5 15 *30
*Ekologia roślin III 6 30 -
Seminarium dyplomowe III 6 - 30
Pracownia dyplomowa III 6 - 60
Archeologia (I stopień) 
Paleoekologia z elementami archeobotaniki II 3 30 -
Praktyczne ćwiczenia z paleoekologii II 4 - 15 lab.+15 ter.
Kryminologia (II stopień) 
Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw - metody biologiczne I 2 20 -
Metody biologiczne badania śladów przestępstw II 3 30 30 lab.