Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Badania » Publikacje
rok:

 

2024          Do góry

Czerniak L., Bayliss A., Goslar T., Badura M., Budilová K., Lisá L., Marciniak A., Matuszewska A., Pędziszewska A., Święta-Musznicka J. 2024. Monumental and Long-Lasting or Temporary and Performative? How did Neolithic Rondels Function? Radiocarbon Dating and Bayesian Chronological Modeling of the Rondel at Nowe Objezierze (Northwestern Poland), Journal of Field Archaeology, DOI: 10.1080/00934690.2024.2306433

Pronin E. 2024. The Possible Use of Stable Carbon and Nitrogen Isotope Signal and Spectral Analysis to Identify Habitat Condition of Aquatic Plants. Limnol. Rev. 24: 17–29. https://doi.org/10.3390/limnolrev24010002

2023          Do góry

Antczak-Orlewska O., Okupny D., Pawłowski D., Kotrys B., Krąpiec M., Luoto T. P., Peyroni O., Płóciennik M., Stachowicz-RybkaR., Wacnik A., Szmańda J. B., Szychowska-Krąpiec E., Kittell P. 2023. The environmental history of the oxbow in the Luciąża River valley – Study on the specific microclimate during Allerød and Younger Dryas in central Poland. Quaternary International, (644-645): 178-195. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.08.011

Badura M., Jarosińska M., Noryśkiewicz A. M., Kosmaczewska A., Sady-Bugajska A., Święta-Musznicka J., Pińska K., Latałowa M. 2023. Archaeobotanical evidence and ethnobotanical interpretation of plants used as coffin pillow fillings in burials in Poland (17th-18/19th centuries). Vegetation History and Archaeobotany, (32): 85-103. DOI:10.1007/s00334-022-00884-z.

Banaś, K., Ronowski, R., Chmara, R., Szmeja J. 2023. Community structure, environmental conditions and anthropogenic pressure on the habitat of the European endemic aquatic plant Luronium natans (L.) Raf. BMC Plant Biol 23, 596. <PDF>

Banaś K., Ronowski R., Marciniak P. 2023. Effects of Environmental Conditions on the Individual Architectures and Photosynthetic Performances of Three Species in Drosera. Int. J. Mol. Sci. 24(12): 9823. <PDF>

Chmara R. 2023. Długoterminowe zmiany warunków środowiska wodnego i roślinności wodnej w Jeziorze Charzykowskim. [W:] B. Zagórska i in. Połączeni dziedzictwem Łukomia. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddz. w Charzykowach, Zaborski Park Krajobrazowy. s.: 91-101.

Czerniak L., Pędziszewska A., Swięta-Musznicka J., Goslar T., Matuszewska A., Niska M., Podlasiński M., Tylmann W. 2023. The Neolithic ceremonial centre at Nowe Objezierze (NW Poland) and its biography from the perspective of the palynological record. Journal of Anthropological Archaeology 72: 101551.

Czerniak L., Święta-Musznicka J., Pędziszewska A., Goslar T., Matuszewska A. 2023. Palynological studies shed new light on the Neolithisation process in central Europe. Journal of Anthropological Archaeology 70: 101513.

Forysiak, J., Okupny, D., Obremska, M., Antczak-Orlewska, O., Płóciennik, M., Pawłowski, D., Baradyn, D., Kotrys, B., Luoto, T.P, Nevalainen, L., Borówka, R.K. 2023. Changes in habitat conditions in a Late Glacial fluviogenic lake in response to climatic fluctuations (Warta River valley, central Poland). Geological Quarterly, 67: 1, doi: 10.7306/gq.1672

Latałowa M., Pędziszewska A. 2023. Zmiany klimatu i historia roślinności. [W:] M. Cwaliński (red.). Niepoznana: Gdynia i okolice do XII wieku. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Miasta Gdyni, Gdańsk-Gdynia, s. 60-85.

Masojć M., Le H. D., Gralak T., Michalec G., Apolinarska K., Badura M., Cedrowska M., Gałaś A., Krupa_Kurzynowska J., Miazga B., Osypińska M., Różok Z., Viet N.  2023. The early Holocene Hoabinhian (8300-8000 cal BC) occupation from Hiem Cave, Vietnam. Comptes Rendus Palevol, 22(5): 59-76.

Niedziółka K., Święta-Musznicka J. 2023. An integrated archaeo-palaeoenvironmental approach to the study of human-environment relationships in the Wierzchowo Lake microregion (Northern Poland) during the Mid- to Late Holocene. Journal of Archaeological Science: Reports 52: 104227.

Osipowicz G., Badura M., Brown T., Hudson S. M., Jankowski M., Makowiecki D., Noryśkiewicz A. M., Orłowska J., Sykuła M., Weckwerth P. 2023. Human-environment interactions in the Mesolithic - The case site of Paliwodzizna 29, a lakeside site in central Poland. Quaternary Science Reviews, 322(15): 108388 https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2023.108388

Pronin E., Banaś K., Chmara R., Ronowski R., Merdalski M., Santoni A.-L., Mathie O. 2023. Do stable carbon and nitrogen isotope values of Nitella flexilis differ between softwater and hardwater lakes? Aquatic Sciences 85(3):79. <PDF>

Pronin E., Wrosz Z., Banaś K., Merdalski M. 2023. Izotopy stabilne azotu i węgla zanurzonych roślin wodnych rzek jako potencjalny wskaźnik dopływu zanieczyszczeń. [W:] R. Czerniawski, P. Bilski (red.). Funkcjonowanie i Ochrona Wód Płynących. Szczecin Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, s.: 153-166.

Szczęśniak E., Pacyna A., Szypuła W. J, Gola E. M., Szmeja J. 2023. Klucz do oznaczania lykopodiofitów występujących w Polsce. [W:] E. Szczęśniak, E. M. Gola, E. Zenkteler (red.). Lykopodiofity Polski – Lycopodiales, Selaginellales, Isoëtales. Monographiae Botanicae 110, Polish Botanical Society, s.: 67- 70.

Szmeja J. 2023. Isoëtales Prantl – Poryblinowce. [W:] E. Szczęśniak, E. M. Gola, E. Zenkteler (red.). Lykopodiofity Polski – Lycopodiales, Selaginellales, Isoëtales. Monographiae Botanicae 110, Polish Botanical Society, s.: 161-170.

2022          Do góry

Antczak-Orlewska, O., Okupny, D., Kruk, A., Bailey, R.I., Płóciennik, M., Sikora, J., Krąpiec, M., Kittel, P. 2022. The spatial and temporal reconstruction of a medieval moat ecosystem. Scientific Reports 12, 20679. https://doi.org/10.1038/s41598-022-24762-w

Badura M., Bieniek A. 2022. Nasiona, owoce oraz odciski roślin użytkowych.  W: S. Wadyl (red.). Miejsce, które rodziło władzę. Gród z początków wczesnego średniowiecza w Pasymiu na Pojezierzu Mazurskim. Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, "Varia" Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 289-306

Badura M., Moskal-del Hoyo M. 2022. Sudan in archaeobotany/Sudan w archeobotanice. [W:] H. Paner, A. Obłuski, M. El-Tayeb (red). From Faras to Soba 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan/Od Faras do Soba 60 lat współpracy polsko-sudańskiej w ratowaniu dziedzictwa Sudanu. Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw, s.: 155-161.

Badura M., Lityńska-Zając M., Makohonienko M. 2022. Archaeobotanical studies in Poland – historical overview, achievements, and future perspectives. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 91. 916. DOI: 10.5586/asbp.916

Badura M. Nalepka D., Noryśkiewicz A. M., Skrzyński G. 2022. Sekcja Paleobotaniczna (1955). [W:] A. Mostowska, A. Rostański, A. Mikuła (red.). Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922-2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa, ss.: 426-433.

Hinzke, T., Tanneberger, F., Aggenbach, C., Bog, M., Dahlke, S., Knorr, K.-H., Kotowski, W., Kozub, Ł., Lange, J., Li, G., Michaelis, D., Pronin, E., Schnittler, M., Seeber, E., Kreyling, J., 2022. Response Patterns of Fen Sedges to a Nutrient Gradient Indicate both Geographic Origin-Specific Genotypic Differences and Phenotypic Plasticity. Wetlands 42, 113. https://doi.org/10.1007/s13157-022-01629-4

Izdebski A., Guzowski P., Poniat R., Masci L., Palli J., Vignola C., Bauch M., Cocozza C., Fernandes R., Ljungqvist F.C., Newfield T., Seim A., Abel-Schaad D., Alba-Sánchez F., Björkman L., Brauer A., Brown A., Czerwiński S., Ejarque A., Fiłoc M., Florenzano A., Fredh E.D., Fyfe R., Jasiunas N., Kołaczek P., Kouli K.,1, Kozáková R., Kupryjanowicz M., Lagerås P., Lamentowicz M., Lindbladh M., López-Sáez J.A., Luelmo-Lautenschlaeger R., Marcisz K., Mazier F., Mensing S., Mercuri A.M., Milecka K., Miras Y., Noryśkiewicz A. M., Novenko E., Obremska M., Panajiotidis S., Papadopoulou M.L., Pędziszewska A., Pérez-Díaz S., Piovesan G., Pluskowski A., Pokorny P., Poska A., Reitalu T., Rösch M., Sadori L., Sá Ferreira C., Sebag D., Słowiński M., Stančikaitė M., Stivrins N., Tunno I., Veski S., Wacnik A., Masi A. 2022. Palaeoecological Data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic. Nature Ecology & Evolution (2022). https://doi.org/10.1038/s41559-021-01652-4

Maciejewska K., Badura M., Noryśkiewicz A.: Botanical composition of meadows and pastures and their role in the functioning of early medieval semi‑artifcial lake islands in Ziemia Lubuska (Lubusz land), western Poland, Vegetation History and Archaeobotany, nr online first, 2022, s. 1-16, DOI:10.1007/s00334-022-00877-y

Okupny D., Antczak-Orlewska O., Pawłowski D., Borówka R.K., Sławińska J., Tomkowiak J., Osóch P., Bartczak A., Nierychlewska A., Osóch B., Krąpiec M., Jucha W., Kittel P., Sady-Bugajska A., Spławski S. 2022. How well multi-indicator palaeo-environmental studies meet the needs of research on settlements, on the example of the early medieval settlement complex in Szczecin: methodological problems and evaluating interpretation value. Acta Geographica Lodziensia 112: 97-121. https://doi.org/10.26485/AGL/2022/112/7

Płóciennik M., Zawiska I., Rzodkiewicz M., Noryśkiewicz A..M., Słowińskim M., Müller D., Brauer A., Antczak-Orlewska O., Kramkowski M., Peyron O., Nevalainen L., Luoto T.P., Kotrys B., Seppä H., Camuera Bidaurreta J., Rudna M., Mielczarek M., Zawisza E., Janowska E., Błaszkiewicz M. 2022. Climatic and hydrological variability as a driver of the Lake Gościąż biota during the Younger Dryas. Catena 212, 106049. <PDF>

Szmeja J. 2022. Rada Naukowa Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w latach 1996 – 2021. Lobelia 5: 4-15. ISSN 2080-8178

Wiewióra M., Molewski P., Makowiecki D., Bienias D., Badura M. 2022. Castles and towns of the Teutonic Order in Chelmno Land: Environment, animals and plant subsistence. A new archaeological and geo-archaeological study. Journal of Archaeological Science: Reports, 46, doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103681

Zwoliński K., Banaś K., Kowalkowska A. 2022. Chwytające struktury u roślin pułapkowych. Tutoring Gedanensis 7(3): 14-24. <PDF>

2021          Do góry

Abraham V., Hicks S., Svobodová-Svitavská H., Bozilova E., Panajiotidis S., Filipova-Marinova M., Jensen C. E., Tonkov S., Pidek I. A., Święta-Musznicka J., Zimny M., Kvavadze E., Filbrandt-Czaja A., Hättestrand M., Karlıoğlu Kılıç N., Kosenko J., Nosova M., Severova E., Volkova O., Hallsdóttir M., Kalniņa L., Noryśkiewicz A. M., Noryśkiewicz B., Pardoe H., Christodoulou A., Koff T., Fontana S. L., Alenius T., Isaksson E., Seppä H., Veski S., Pędziszewska A., Weiser M., Giesecke T. 2021. Patterns in recent and Holocene pollen accumulation rates across Europe – the Pollen Monitoring Programme Database as a tool for vegetation reconstruction. Biogeosciences 18(15): 4511–4534. <PDF>

Antczak-Orlewska O., Płóciennik M., Sobczyk R., Okupny D., Stachowicz-Rybka R, Rzodkiewicz M, Siciński J., Mroczkowska A., Krąpiec M., Słowiński M., Kittel P. 2021. Chironomidae Morphological Types and Functional Feeding Groups as a Habitat Complexity Vestige. Front. Ecol. Evol. 8:583831. DOI: 10.3389/fevo.2020.583831

Chmara R., Pronin E., Szmeja J. 2021. Functional macrophyte trait variation as a response to the source of inorganic carbon acquisition. PeerJ 9:e12584. DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.12584

Hinzke T., Tanneberger F., Aggenbach C., Dahlke S., Knorr K., Kotowski W., Kozub Ł., Lange J., Li G., Pronin E., Seeber E., Wichtmann W., Kreyling J. 2021. Can nutrient uptake by Carex counteract eutrophication in fen peatlands? Sci. Total Environ. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147276

Mroczkowska A., Pawłowski D., Gauthier E., Mazurkevich A., Luoto T.P., Peyron O., Kotrys B., Brooks S.J., Nazarova L.B., Syrykh L., Dolbunova E.V., Thiebaut E., Płóciennik M., Antczak-Orlewska O., Kittel P. 2021. Middle Holocene Climate Oscillations Recorded in the Western Dvina Lakeland. Water 2021(13). DOI: https://doi.org/10.3390/w13111611

Płachno B. J., Kapusta M., Świątek P., Banaś K., Miranda V. F. O., Bogucka-Kocka A. 2021 Spatio-Temporal Distribution of Cell Wall Components in the Placentas, Ovules and Female Gametophytes of Utricularia during Pollination. Int. J. Mol. Sci. 22(11): 5622. <PDF>

Pronin E. 2021. Are the existing guidelines sufficient for the assessment of bathing water quality? The example of Polish lakes. Environ. Sci. Pollut. Res. 28: 39742–39756. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-13474-9

Pronin E., Pronin M. 2021. Stężenie biogenów w wodach rzek usytuowanych w zlewniach typowo rolniczych w trzech województwach Polski. [W:] Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, R. Czerniawski, P. Bilski (red.), 2021, Szczecin, Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, ss.205-219. ISBN 978-83-7867-832-8.​

Robionek-Selosse A., Banaś K., Merdalski M., Szmeja J. 2021. Phenotypic trait variation and life strategy in Ranunculus reptans L. facing water level changes. Botany Letters 168(2): 283-296. https://doi.org/10.1080/23818107.2020.1860815.

Święta‑Musznicka J., Badura M., Jarosińska J., Latałowa M. 2021. Naturalne uwarunkowania i konsekwencje przyrodnicze rozwoju osadnictwa na terenie Gdańska (V-XV w.). [W:] B. Kościński (red.). Archeologia Gdańska, t. VIII. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s.: 11-38.

Święta‑Musznicka J., Badura M., Pędziszewska A., Latałowa M. 2021. Environmental changes and plant use during the 5th‑14th centuries in medieval Gdańsk, northern Poland. Veg. Hist. Archaeobot. 30: 363-382. https://doi.org/10.1007/s00334-020-00789-9

Święta‑Musznicka J., Sulkowska-Tuszyńska K., Latałowa M. 2021. Ethnobotanical and faunistic aspects in the archaeological interpretation of the 17th and 18th century coffin burials in the Basilica of the Holy Trinity in Strzelno (Kuyavia, N. Poland). Archaeologia Historia Polona, 29: 197-218. <PDF>

Wiewióra M., Wasik B., Molewski P., Tyszkowski S., Misiewicz K., Bogacki M., Małkowski W., Badura M., Maciejewska K. 2021. Projekt CASTRA TERRAE CULMENSIS. Wstępne wyniki badań nieinwazyjnych, przyrodniczych i archeologiczno-architektonicznych. W: J. Gackowski, K. Adamczak, E. Bokiniec, M. Weinkauf, M. Markiewicz, D. Bienia (red.). XXI Sesja Pomorzoznawcza, Toruń, 22–24 listopada 2017 roku. Tom II do wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 103-118.

2020          Do góry

 

Antczak-Orlewska O., Płóciennik M., Okupny D., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Szmańda J., Wacnik A., Krąpiec M., Kotrys B.,Luoto T.P., Smith D., Kittel P. 2020. Subfossil Chironomidae and other palaeoecological proxies in the reconstruction of the Late Vistulian environmental history in central Poland: case study of oxbow fill in Luciąża River valley. Limnology and Freshwater Biology 4: 440-441. <PDF>

 

Badura M., Noryśkiewicz A. M. 2020. Wyspy jeziorne jako element wczesnośredniowiecznej struktury osadniczej w świetle danych archeobotanicznych. [W:] W. Chudziak, R. Kaźmierczak (red.). Człowiek na Pograniczu. Na peryferiach Civitas Schinesghe. T I: 2. Ziemia Lubuska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ss. 107-143.

Banerjea R. I., Badura M., Brown A., Morandi L. F., Marcinkowski M., Valk H., Ismail-Meyer K., Pluskowski A. 2020. Feeding the Crusades: archaeobotany, animal husbandry and livestock alimentation on the Baltic Frontier. Environmental Archaeology 25: 135-150.

 

Bursche A., Latałowa M., Mączyńska M. 2020. The Migration Period between the Oder and the Vistula: an Outline. [W:] A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska (red.). The Migration Period between the Odra and the Vistula. Vol. 2, pp. 853-876. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.

Chmara R., Rekowska E. 2020. Nowe stanowiska Luronium natans (Alismataceae) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 27(2): 727-731. <PDF>

Chylarecki P., Gutowski J.M., Jaroszewicz B, Kowalczyk R., Kujawa A., Latałowa M., Mikusiński G., Orczewska A., Samojlik T., Zimny M. 2020. Puszcza Białowieska: miniprzewodnik naukowy. Instytut Biologii Ssaków PAN, ss.:24.

 

Davis B.A.S., Chevalier M., Sommer P., Carter V.A., Finsinger W., Mauri A., Phelps L.N., Zanon M., Abegglen R., Åkesson C.M., Alba-Sánchez F., Anderson S., Antipina T.G., Atanassova J.R., Beer R., Belyanina N.I., Blyakharchuk T.A., Borisova O.K., Bozilova E., Bukreeva G., Bunting M.J., Clò E., Colombaroli D., Combourieu-Nebout N., Desprat S., Di Rita F., Djamali M., Edwards K.J., Fall P.L., Feurdean A., Fletcher W., Florenzano A., Furlanetto G., Gaceur E., Galimov A.T., Gałka M., García-Moreiras I., Giesecke T., Grindean R., Guido M.A., Gvozdeva I.G., Herzschuh U., Hjelle K.L., Ivanov S., Jahns S., Jankovska V., Jiménez-Moreno G., Karpinska-Kołaczek M., Kitaba I., Kołaczek P., Lapteva E.G., Latałowa M., Lebreton V., Leroy S., Leydet M., Lopatina D.A., López-Sáez J.A., Lotter A.F., Magri D., Marinova E., Matthias I., Mavridou A., Mercuri A.M., Mesa-Fernández J.M., Yuri A., Milecka K., Montanari C., Morales-Molino C., Mrotzek A., Muñoz Sobrino C., Naidina O.D., Nakagawa T., Nielsen A.B., Novenko E.Y., Panajiotidis S., Panova N.P., Papadopoulou M., Pardoe H.S., Pędziszewska A., Petrenko T.I., Ramos-Román M.J., Ravazzi C., Rösch M., Ryabogina N., Ruiz S.S., Salonen J.S., Sapelko T.V., Schofield J.E., Seppä H., Shumilovskikh L., Stivrins N., Stojakowits P., Svobodova Svitavska H., Święta-Musznicka J., Tantau I., Tinner W., Tobolski K., Tonkov S., Tsakiridou M., Valsecchi V., Zanina O.G., Zimny M. 2020. The Eurasian Modern Pollen Database (EMPD), version 2. Earth System Science Data 12: 2423–2445.

Feurdean A., Vannière B., Finsinger W., Warren D., Connor S.C., Forrest M., Liakka J., PanaitA., Werner C., Andrič M., Bobek P., Carter V.A., Davis B., Diaconu A.-C., Dietze E., Feeser I., Florescu I., Gałka M., GieseckeT., Jahns S., Jamrichová E., Kajukało K., Kaplan J., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Kuneš P., Kupriyanov D., Lamentowicz L., Lemmen C., Magyari E.K., Marcisz K., MarinovaE., Niamir A., Novenko E., Obremska M., Pędziszewska A., Pfeiffer M., Poska A., RöschM., Słowiński M., Stančikaitė M., Szal M., Święta-Musznicka J., Tanţău I., Theuerkauf M., Tonkov S., Valkó O., Vassiljev J., Veski S., Vincze I., Wacnik A., Wiethold J., HicklerT. 2020. Fire hazard modulation by long-term dynamics in land cover and dominant forest type in eastern and central Europe. Biogeosciences 17: 1213–1230.

Kordowski J., Kramkowski M., Chudziak W., Kaźmierczak R., Błędowski P., Kowalewska B., Niegowski J., Badura M., Makowiecki D., Noryśkiewicz A. M. 2020. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski, stan. 1-3, 38. [W:] W. Chudziak, R. Kaźmierczak (red.). Człowiek na Pograniczu. Na peryferiach Civitas Schinesghe. T. II: 1. Pomorze Środkowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ss. 351-356.

Kramkowski M., Chudziak W., Kaźmierczak R., Błędowski P., Niegowski J., Badura M., Makowiecki D., Makowiecka M., Noryśkiewicz A. M. 2020. Chycina, gm. Bledzew, pow. międzyrzecki, stan. 19. W: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (red.). Człowiek na Pograniczu. Na peryferiach Civitas Schinesghe. T. I: 1. Ziemia lubuska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ss. 25-85.

Kramkowski M., Chudziak W., Kaźmierczak R., Błędowski P., Kowalewska B., Niegowski J., Badura M., Makowiecki D., Makowiecka M., Noryśkiewicz A. M. 2020. Lubniewice, gm. loco, pow. sulęciński, stan. 9 i 10. W: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (red.). Człowiek na Pograniczu. Na peryferiach Civitas Schinesghe. T. I: 1. Ziemia lubuska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ss. 87-198.

Kramkowski M., Chudziak W., Kaźmierczak R., Błędowski P., Kowalewska B., Niegowski J., Badura M., Makowiecki D., Makowiecka M., Noryśkiewicz A. M. 2020. Nowy Dworek, gm. Świebodzin, pow. świebodziński, stan. 27. W: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (red.). Człowiek na Pograniczu. Na peryferiach Civitas Schinesghe. T. I: 1. Ziemia lubuska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ss. 199-269.

Maciejewska K., Badura M., Merdalski M. 2020. Materiały karpologiczne. W: M. Wiewióra (red.). Castra Terrae Culmensis. Na rubieży chrześcijańskiego świata. T. 2. Wyd. UMK w Toruniu, Toruń, ss. 221-224 +Aneks, ss.94-96.

Maciejewska K., Miśkowicz I., Pińska K., Święta-Musznicka J., Badura M. 2020. Przekształcenia lokalnego środowiska przyrodniczego i użytkowanie roślin w późnośredniowiecznym Pucku. Pomorania Antiqua, XXIX: 127-154.

 

Osipowicz G., Badura M., Bosiak M., Jankowski M., Noryśkiewicz A. M., Makowiecki D., Orłowska J., Sykuła M., Weckwert P. 2020. Continental unity and local diversity. Mesolithic communities of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland (Central Poland). Mesolithic Miscellany, 28(1): 54-63.

 

Pędziszewska A., Latałowa M., Święta-Musznicka J., Zimny M., Kupryjanowicz M., Noryśkiewicz A. M., Bloom K. 2020. Pollen evidence of change in environment and settlement during the 1st millennium AD. In: A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska (eds.). The Migration Period between the Odra and the Vistula. Vol. 1, pp. 137-198. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.

Płóciennik, M., Pawłowski, D., Vilizzi, L., Antczak-Orlewska O. 2020. From oxbow to mire: Chironomidae and Cladocera as habitat palaeoindicators. Hydrobiologia 847: 3257–3275.   

Pogodziński P. M., Świątkowski B., Piątkowska-Małecka J., Miśkowicz I., Skrzyński G., Badura M., Jurgielewicz A. 2020. Wczesnośredniowieczne osadnictwo, gospodarka i eksploatacja środowiska przyrodniczego w rejonie Ziemi Puckiej na przykładzie badań w Błądzikowie (st. 7). Przegląd Archeologiczny, 68:315-358.

 

Ronowski R. P., Banaś., Merdalski M., Szmeja J. 2020. Plant replacement trend in soft-water lakes with isoetids. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 49(2): 157-167.

2019          Do góry

Badura M., Hajek B. 2019. Średniowieczny materiał botaniczny. [W:] A. B. Kowalska (red.). Civitas et urbs: Szczecin od średniowiecza do współczesności: Kwartał I. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin, vol. 1-2, s. 209-210 + ryciny.

Badura M., Możejko B. 2019. The plant element in the diet of the inhabitants of Danzig (Gdańsk), Elbing (Elblag), and Marienburg (Malbork) during the rule of the Teutonic Order: historical and archaeobotanical perspectives. [W:] A. Pluskowski (ed.). Ecologies of Crusading, colonization and religious conversion in the medieval Baltic. Terra Sacra I. Brepols Publishers, Turnhout, Belgium, p.: 95-110.

Badura M., Skrzyński G. 2019. Drewno, węgle drzewne i diaspory z wybranych pochówków. [W:] S. Wadyl (red.). Ciepłe: elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 295-302.

Banerjea R., Badura M. 2019. Settlement life in Livonia and the impact on its territories: the geoarchaeological and archaeobotanical evidence. [W:] A. Pluskowski (ed.). Environment, colonization and the Baltic Crusader states. Terra Sacra I. Brepols Publishers, Turnhout, Belgium, p.: 175-205.

Chmara R. 2019. Posthumanistyczny Wymiar Ekologii. Sztuka i Dokumentacja 20: 105-112.
http://www.journal.doc.art.pl/pdf20/art_and_documentation_20_biomedia_chmara.pdf

Chmara R., Szmeja J., Robionek A. 2019. Leaf traits of macrophytes in lakes: Interspecific, plant group and community patterns. Limnologica 77. https://doi.org/10.1016/j.limno.2019.125691

Gołaszewska E., Gadziszewska J., Latałowa M. 2019. First record of orchid subfossil seeds – The abundant occurrence of Epipactis palustris (L.) Crantz and Dactylorhiza spp. seeds in early Holocene sediments from Central Europe. Rev. Palaeobot. Palynol. 265: 1-12.

Hamburg. J., Badura M., Skrzyński G., Kaliszewska A., Bieńkowski R., Isakadze R. 2019. Preliminary results of archaeological and archaeobotanical investigation of the defensive moat found in Kutaisi (Western Georgia). Pro Georgia. J. Kartvelological Stud., 29: 43-62.

Jarosińska M., Nowak S., Noryśkiewicz A. M., Badura M. 2019. Plant Identification and Significance in Funeral Traditions Exemplified by Pillow Filling from a Child Crypt Burial in Byszewo (18th/19th centuries). Analecta Archaeologica Ressoviensia 14: 187-196. <PDF>

Jaroszewicz B., Cholewińska O., Jerzy M. Gutowski J. M.,Samojlik T., Zimny M., Latałowa M. 2019. Białowieża Forest - A Relic of the High Naturalness of European Forest. Forests 10(10), 849. https://doi.org/10.3390/f10100849

Jaskuła R., Sulikowska-Drozd A., Jabłońska A., Banaś K., Rewicz T. 2019. Undesirable immigrants: hobbyist vivaria as a potential source of alien invertebrate species. PeerJ 7:e7617 https://doi.org/10.7717/peerj.7617

Latałowa M., Święta-Musznicka J., Słowiński M., Pędziszewska A., Noryśkiewicz A. M., Zimny M., Obremska M., Ott F., Stivrins N., Pasanen L., Ilvonen L., Holmström L., Seppä H. 2019. Abrupt Alnus population decline at the end of the first millennium CE in Europe – The event ecology, possible causes and implications. Holocene. https://doi.org/10.1177/0959683619846978

 

Merdalski M., Banaś K., Ronowski R. 2019. Environmental factors affecting pondweeds in water bodies of northwest Poland. Biodiv. Res. Conserv. 56: 13-28.

Pluskowski A., Badura M., Jarzembowski M. 2019. Exploiting plants: macrobotanical remains from Prussia. [W:] A. Pluskowski (ed.). Environment, colonization and the Baltic Crusader states. Terra Sacra I. Brepols Publishers, Turnhout, Belgium, p.: 377-403.

Pluskowski A., Brown A., Banerjea R., Makowiecki D., Seetah K., Badura M., Jarzebowski M., Rannamäe E., Kreem J., Kļaviņš K. 2019. From the convent to the commandery: the pivotal role of the environment in defining the medieval Baltic Ordensland. [W:] J. Kreem J. (red.). Das Leben im Ordenshaus. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens in Tallin 2014, T. 81, p.: 55-87.

Pronin E., Panettieri M., Torn K., Rumpel C. 2019. Stable carbon isotopic composition of dissolved inorganic carbon (DIC) as a driving factor of aquatic plants organic matter build-up related to salinity. Ecol. Indicat. (99): 230-239.

Wiewióra M., Wasik B., Molewski P., Badura M., Maciejewska K., Makowiecki D., Moszczyński P., Misiewicz K., Małkowski W., Bogacki M., Tyszkowski S. 2019. The Teutonic crusade in Prussia: reconstruction of a medieval fortified settlement complex at Unisław. Antiquity 93(369): 752-771.

2018          Do góry

 

Badura M., Latałowa M. 2018. Warunki osadnictwa i użytkowanie roślin w rejonie jatek rzeźniczych (XIV-XVII w.) - przesłanki archeobotaniczne. [W:] A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka (red.). Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX w. Muzeum Gdańska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s.: 565-588.

Badura M., Noryśkiewicz A. M., Chudziak W., Kaźmierczak R. 2018. Environmental context and the role of plants at the early medieval artificial island in the lake Paklicko Wielkie, Nowy Dworek, western Poland. Veg. Hist. Archaeobot, 27(1): 99-110. <PDF>

Chmara R., Szmeja J., Banaś K. 2018. The relationships between structural and functional diversity within and among macrophyte communities in lakes. J. Limnol. 77(1): 100-108. <PDF>

Dietze E., Theuerkauf M., Bloom K., Brauer A., Dörfler W., Feeser I., Feurdean A., Gedminien L., Giesecke T., Jahns S., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Lamentowicz M., Latałowa M., Marcisz K., Obremska M., Pędziszewska A., Poska A., Rehfeld K., Stančikaite M., Stivrins N., Święta-Musznicka J., Szal M., Vassiljev J., Veski S., Wacnik A., Weisbrodt D., Wiethold J., Vannière B., Słowiński M. 2018. Holocene fire activity during low-natural flammability periods reveals scale-dependent cultural human-fire relationships in Europe. Quat. Sci. Rev. 201: 44-56. <PDF>

Lallemand F., Robionek A., Courty P.-E., Selosse M.-A. 2018. The 13C content of the orchid Epipactis palustris (L.) Crantz responds to light as in autotrophic plants. Botany Letters 165(2): 265-273. <PDF>

Latałowa M. 2018. Urban Environments. [In:] Sandra L. López Varela (ed.). The Encyclopedia of Archaeological Sciences. John Wiley&Sons, Inc. p.:1-4.

Nowosad J., Stach A., Kasprzyk I., Chłopek K., Dąbrowska-Zapart K., Grewling Ł., Latałowa M., Pędziszewska A., Majkowska-Wojciechowska B., Myszkowska D., Piotrowska-Weryszko K., Weryszko-Chmielewska E., Puc M., Rapiejko P., Stosik T. 2018. Statistical techniques for modeling of Corylus, Alnus, and Betula pollen concentration in the air. Aerobiologia. 34(3): 301-313. <PDF>

Pińska K., Badura M. 2018. Element roślinny w diecie mieszkańców stanowiska 121 w Gdańsku (XV-XVIII wiek) – dane archeobotaniczne. [W:] J. Dąbal (red.). Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku. Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, Muzeum Gdańska, Gdańsk, s.: 203-214.

Pronin E., Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A. 2018. Oxygen stable isotope composition of carbonate encrustations of two modern, widely distributed, morphologically different charophyte species. Hydrobiologia 809(1): 41–52.

Robionek A. E., Banaś K., Chmara R., Szmeja J. 2018. Periodic events of Potamogeton alpinus in NW Poland (Pomerania region). Oceanol. Hydrobiol. Stud. 47(1): 41-49. <PDF>

Wdowiak L., Badura M., Bielecka-Grzela S. 2018. Zapachy. [W:] L. Wdowiak (red.). Zarys historii ozdabiania ciała. Wyd. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Szczecin, s.: 243-276.

Wdowiak L., Badura M., Bielecka-Grzela S. 2018. Pielęgnowanie urody. [W:] L. Wdowiak (red.). Zarys historii ozdabiania ciała. Wyd. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Szczecin, s.: 277-297.

2017          Do góry

 

Badura M. 2017. Analiza szczątków makroskopowych roślin z wczesnośredniowiecznego grodziska i osady w Grążawach. [W:] K. Grążawski (red.). Castrum Zvitinense. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Grążawach nad Drwęcą. Wyd. Multi, Brodnica, s.: 170-185.

Badura M., Skrzyński G., Ebertowska W. 2017. Rośliny w życiu mieszkańców wcześnośredniowiecznego grodziska. W: Z. Ratajczyk, E. Trawicka (red.). Chmielno. Zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, ss. 127-137.>

Banerjea R. I., Badura M., Kalējs U., Cerina A., Gos K,, Hamilton-Dyerf S., Maltby M. Seetahh K., Pluskowski A. 2017. A multi-proxy, diachronic and spatial perspective on the urban activities within an indigenous community in medieval Riga, Latvia. Quaternary International, 460: 3-21.<PDF>

Borówka R. K., Osadczuk K. A., Osadczuk K., Witkowski A., Skowronek A., Latałowa M., Mianowicz K. 2017. Postglacial Evolution of the Odra River Mouth, Poland-Germany. [In:] J. Harff, K. Furmańczyk, H. von Storch (eds). Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East. Coastal Research Library, 19: 193-217.

Brown A. D., Badura M. 2017. Cēsu pils aizsarggrāvī un pirmajā priekšpilī atrasto augu makroatlieku un putekšņu analīze: liecības par apkārtējās vides apstākļiem un augu izmantošanu. [W:] G. Kalniņš (red.). Cēsu pils raksti, vol. 1. Cēsis: Cēsu pils saglabāšanas fonds, s.: 101-113.

Brown A., Badura M., King G., Gos K., Cerina A., Kalnina L., Pluskowskia A. 2017. Plant macrofossil, pollen and invertebrate analysis of a mid-14th century cesspit from medieval Riga, Latvia (the eastern Baltic): Taphonomy and indicators of human diet. J. Archaeol. Sci.: Reports,11: 674–682. <PDF>

Dering M., Latałowa M., Boratyńska K., Kosiński P., Boratyński A. 2017. Could clonality contribute to the northern survival of grey alder [Alnus incana (L.) Moench] during the Last Glacial Maximum?. Acta Soc. Bot. Pol. 86(1): 3523. <PDF>

Jacquemyn H., Waud M., Brys R., Lallemand F., Courty P.-E., Robionek A., Selosse M.-A. 2017. Mycorrhizal Associations and Trophic Modes in Coexisting Orchids: An Ecological Continuum between Auto- and Mixotrophy. Front. Plant Sci. DOI: 10.3389/fpis.2017.01497 <PDF>

Latałowa M. 2017. Przyrodnicze ślady przemian osadniczych między Odrą a Wisłą w I tysiącleciu po Chr. [W:] A. Bursche, K. Kowalski, B. Rogalski (red.). Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Warszawa-Szczecin, s.: 17-23.

Marquer L., Gaillard M.-J., Shinya S., Poska A., Trondman A.-K. , Mazier F., Nielsen A. B., Fyfe R. M., Jönsson A. M., Smith B., Kaplan J. O., Alenius T., Birks H. J. B., Bjune A. E., Christiansen J., Dodson J., Edwards K. J., Giesecke T., Herzschuh U., Kangur M., Koff T., Latałowa M., Lechterbeck J., Olofsson J., Seppä H. 2017. Quantifying the effects of land use and climate on Holocene vegetation in Europe. Quat. Sci. Rev. 171: 20-37. <PDF>

Pińska K., Badura M. 2017. Warunki przyrodnicze i dieta roślinna mieszkańców Pucka w późnym średniowieczu. [W:] M. Starski (red.). Puck - kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s.: 431-450.

Pińska K., Badura M. 2017. Kamionka st. 9. Szczatki roślinne. Badania w roku 2013. [W:] Z. Kobyliński (red.). Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom 1. Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Res Publica Multiethnica, Warszawa, s.: 413-416.

Sawicki Z., Pluskowski A., Brown A., Badura M., Makowiecki D., Shillito L.M., Zabilska-Kunek M., Seetah K. 2017. Sobrevivir en la frontera de la guerra santa: expansión política, cruzadas, explotación ambiental y el asentamiento medieval de colonización de Biała Góra, norte de Polonia. Revista Universitaria de Historia Militar, 6(12): 50-84.

Skrzyński G., Badura M. 2017. Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 9 grudnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa, ss. 35.

Stivrins N., Buchan M. S., Disbrey H. R., Kuosmanen N., Latałowa M., Lempinen J., Muukkonen P., Słowiński M., Veski S., Seppä H. 2017. Widespread, episodic decline of alder (Alnus) during the medieval period in the boreal forest of Europe. J. Quaternary Sci. 32(7): 903-907. <PDF>

Zimny M., Latałowa M., Pędziszewska A. 2017. Późnoholoceńska historia lasów Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] A. Keczyński (red.). Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Wyd. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, s.: 29-59.

Zimny M., Latałowa M., Pędziszewska A. 2017. The Late-Holocene history of ferests in the Stict Reserve of Białowieża Nationat Park. [In:] A. Keczyński (ed.). The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Publ. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, p.: 29-59.

2016          Do góry

 

Apolinarska K., Pełechaty M., Pronin E. 2016. Discrepancies between the stable isotope compositions of water, macrophyte carbonates and organics, and mollusc shells in the littoral zone of a charophyte-dominated lake (Lake Lednica, Poland). Hydrobiologia 768(1): 1-1.

Badura M. 2016. Materiał roślinny. [W:] B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.). Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kołobrzeg. T. VI: 257-267.

Badura M., Latałowa M. 2016. Szczątki makroskopowe roślin z obiektów archeologicznych Zespołu Przedbramia w Gdańsku. [W:] A. Pudło (red.). Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. Studium archeologiczne. Muzeum Historii Miasta Gdańska, Gdańsk, s.: 231-247.

Badura M., Rzeźnicka E., Wicenciak U., Waliszewski T. 2016. Plant remains from Jiyeh/Porphyreon, Lebanon (seasons 2009-2014): preliminary results of archeobotanical analysis and implications for future research. PAM J. 25: 487-510.

Baker A. G., Zimny M., Keczyński A., Bhagwat S. A., Willis K. J., Latałowa M. 2016. Pollen productivity estimates from old-growth forest strongly differ from those obtained in cultural landscapes: Evidence from the Białowieża National Park, Poland. Holocene 26(1): 80-92.

Banaś K. 2016. The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west Poland. A new approach to the assembly of macrophyte communities. Wyd. UG, Gdańsk.

Blicharska M., Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M. Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Kepel A., Kujawa A., Latałowa M., Mikusiński G., Mysłajek R.W., Nowak S., Orczewska A., Skubała P., Stepaniuk M., Walankiewicz W., Wesołowski T., Zub K. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej. Las Polski 11/2016: 18-19.

Kujawa A., Orczewska A., Falkowski M., Blicharska M., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Gutowski J. M. , Latałowa M., Mysłajek R. W., Nowak S., Walankiewicz W., Zalewska A. 2016. Puszcza Białowieska – obiekt światowego dziedzictwa UNESCO – priorytety ochronne. Leśne Prace Badawcze 77(4): 302-323. <PDF>

Latałowa M., Pędziszewska A. 2016. Co wnoszą badania nad historią lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do dyskusji nt. aktualnej gospodarki leśnej. Biul. Inf. PR FSNT NOT w Gdańsku, Gdańsk 15: 18-19. <PDF>

Latałowa M., Zimny M., Pędziszewska A., Kupryjanowicz M. 2016. Postglacjalna historia Puszczy Białowieskiej – roślinność, klimat i działalność człowieka. Parki Nar. Rez. Przyr. 35 (1): 3-49.

Nowosad J., Stach A., Kasprzyk I., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Puc M., Grewling Ł., Pędziszewska A., Uruska A., Myszkowska D., Chłopek K., Majkowska-Wojciechowska B. 2016. Forecasting model of Corylus, Alnus, and Betula pollen concentration levels using spatiotemporal correlation properties of pollen count. Aerobiologia 32: 453-468. <PDF

Pędziszewska A., Latałowa M. 2016. Stand-scale reconstruction of late Holocene forest succession on the Gdańsk Upland (N. Poland) based on integrated palynological and macrofossil data from paired sites. Veg. Hist. Archaeobot. 25: 239-254. <PDF>

Pronin E., Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Frankowski M. 2016. Sharp differences in the δ13C values of organic matter and carbonate encrustations but not in ambient water DIC between two morphologically distinct charophytes. Hydrobiologia 773(1): 177–191.

Pukacz A., Pełechaty M., Frankowski M., Pronin E. 2016. Dry weight and calcium carbonate encrustation of two morphologically different Chara species: a comparative study from different lakes. Oceanol.  Hydrobiol. Stud. 46(3): 377-387.

Szmeja J., Gałka-Kozak A., Styszyńska A., Marsz A. 2016. Early spring warming as one of the factors responsible for expansion of aquatic fern Salvinia natans (L.) All. in the Vistula Delta (south Baltic Sea coast). Plant Biosystems 150(3): 532-539.

Święta-Musznicka J., Latałowa M. 2016. From wetland to commercial centre: the natural history of Wyspa Spichrzów ("Granary Island") in medieval Gdańsk, northern Poland. Veg. Hist. Archaeobot. 25: 583-599. <PDF>

2015          Do góry

 

Badura M., Możejko B., Święta-Musznicka J., Latałowa M. 2015. The comparison of archaeobotanical data and the oldest documentary records (14th–15th century) of useful plants in medieval Gdańsk, northern Poland. Veget. Hist. Archaeobot. 24(3): 441-454. <PDF>

Chmara R., Banaś K., Szmeja J. 2015. Changes in the structural and functional diversity of macrophyte communities along an acidity gradient in softwater lakes. Flora 216: 57-64. <PDF>

Chmara R., Dominik J., Braun R., Piątek G. 2015. Nowe stanowiska Lobelia dortmanna (Campanulaceae) w Polsce. Fragm.Flor. Geobot. Polon. 22: 97-100. <PDF

Gadziszewska J., Latałowa M. 2015. Osady starorzeczy jako podstawa rekonstrukcji paleoekologicznych w kontekscie stanowisk archeologicznych – badania we Wrześnicy (dolina Wieprzy). Prace i Mat. Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Ser. Archeol. 46(2013–2015): 105-125.

Gąbka M., Bociąg K., Chmara R., Jakubas E., Joniak T., Kisiel A., Lisek D., Messyasz B. Pełechaty M., Pęczuła W., Pukacz A., Rekowska E., Rybak M., Wilk-Woźniak E. 2015. Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea). [W:] W. Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa, s.: 120-140. <PDF>

Latałowa M., Zimny M., Jędrzejewska B., Samojlik T. 2015. Białowieża Primeval Forest: A 2000-year Interplay of Environmental and Cultural Forces in Europe's Best Preserved Temperate Woodland. [In:] K. J. Kirby, C. Watkins (eds.). Europe's Changing Woods and Forests: From Wildwood to Managed Landscapes. CAB International, p.: 243-264.

Lenarczyk J., Kołaczek P., Jankovská V., Turner F., Karpińska-Kołaczek M., Pini R., Pędziszewska A., Zimny M., Stivrins N., Szymczyk A. 2015. Palaeoecological implications of the subfossil Pediastrum argentinense-type in Europe. Rev. Palaeobot. Palynol. 222: 129-138. <PDF>

Nowosad J., Stach A., Kasprzyk I., Grewling Ł., Latałowa M., Puc M., Myszkowska D., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Chłopek K., Majkowska-Wojciechowska B., Uruska A. 2015. Temporal and spatiotemporal autocorrelation of daily concentration of Alnus, Betula, and Corylus pollen in Poland. Aerobiologia 31(2): 159-177. <PDF>

Pędziszewska A., Tylmann W., Witak M., Piotrowska N., Maciejewska E., Latałowa M. 2015. Holocene environmental changes reflected by pollen, diatoms, and geochemistry of annually laminated sediments of Lake Suminko in the Kashubian Lake District (N Poland). Rev. Paleobot. Palynol. 216: 55-75. <PDF>

Pełechaty M., Pronin E. 2015. Rola roślinności wodnej i szuwarowej w funkcjonowaniu jezior i ocenie stanu ich wód. Stud. Limnol. Telmatol. 9(1): 25-34.

Robionek A., Banaś K., Chmara R., Szmeja J. 2015. The avoidance strategy of environmental constraints by an aquatic plant Potamogeton alpinus in running waters. Ecology and Evolution 5(16): 3327–3337. <PDF>

Sawicki Z., Pluskowski A., Brown A., Badura M., Makowiecki D., Shillito L.-M., Zabilska-Kunek M., Seetah K. 2015. Survival at the frontier of Holy War: political expansion, crusading, environmental exploitation and the medieval colonizing settlement at Biała Góra, North Poland. European J. Archaeol. 18(2): 282-311.

Tollefsrud M. M., Latałowa M., van der Knaap W. O., Brochmann C., Sperisen C. 2015. Late Quaternary history of North Eurasian Norway spruce (Picea abies) and Siberian spruce (Picea obovata) inferred from macrofossils, pollen and cytoplasmic DNA variation. J. Biogeogr. 42: 1431-1442. <PDF>

Trondman A.-K., Gaillard M.-J., Mazier F., Sugita S., Fyfe R., Nielsen A. B., Twiddle C., Barratt P., Birks H. J. B., Bjune A. E., Björkman L., Broström A., Caseldine C., David R., Dodson J., Dörfler W., Fischer E., van Geel B., Giesecke T, Hultberg T., Kalnina L., Kangur M., van der Knaap P., Koff T., Kuneš P., Lagerås P., Latałowa M., Lechterbeck J., Leroyer C., Leydet M. , Lindbladh M., Marquer L., Mitchell F. J. G., Odgaard B. V., Peglar S. M., Persson T., Poska A., Rösch M., Seppä H., Veski S., Wick L. 2015. Pollen-based quantitative reconstructions of Holocene regional vegetation cover (plant-functional types and land-cover types) in Europe suitable for climate modelling. Global Change Biol. 21 (2): 676-697. <PDF>

2014          Do góry

 

Badura M. 2014. The plant remains. [In:] W. Ossowski (ed.). The Copper Ship. A medieval shipwreck and its cargo. National Maritime Museum in Gdańsk, Gdańsk, p.: 419-428. <PDF>

Chmara R., Szmeja J., Banaś K. 2014. Factors controlling the frequency and biomass of submerged vegetation in outwash lakes supplied with surface water or groundwater. Boreal Env. Res. 19: 168-180. <PDF>

Gadziszewska J. 2014. Wstępne wyniki analizy pyłkowej torfowiska w Nosalinie koło Sławna (Polska północno-zachodnia). Słupskie Prace Geogr. 11: 33-47. <PDF>

Jacomet S., Latałowa M., Bittmann F. (eds.). 2014. The potential of palaeoecological studies in archaeological wetland sites of the southern Baltic regions. Veget. Hist. Archaeobot. 23(4). <PDF>

Jacomet S., Latałowa M., Bittmann F. 2014. The potential of palaeoecological studies in archaeological wetland sites of the southern Baltic regions. Veget. Hist. Archaeobot. 23(4): 339-340. <PDF>

Latałowa M. 2014. Zmiany środowiska przyrodniczego i użytkowanie roślin we wczesnośredniowiecznym Wolinie. W: B. Stanisławski, W. Filipowiak (red.). Wolin wczesnośredniowieczny, część 2. Wyd. IAiE PAN, s.: 49-65, Il.: 5-10.

Latałowa M. 2014. Zmiany środowiska przyrodniczego i użytkowanie roślin we wczesnośredniowiecznym Wolinie. W: B. Stanisławski, W. Filipowiak (red.). Wolin wczesnośredniowieczny, część 2. Wyd. IAiE PAN, s.: 49-65, Il.: 5-10.

Pełechaty M., Pronin E., Pukacz A. 2014. Charophyte occurrence in Ceratophyllum demersum stands. Hydrobiologia (737): 111-120.

Pirzamanbein B., Lindström J., Poska A., Sugita S., Trondman A.-K., Fyfe R., Mazier F., Nielsen A. B., Kaplan J. O., Bjune A. E., Birks H. J. B., Giesecke T., Kangur M., Latałowa M., Marquer L., Smith B., Gaillard M. J. 2014. Creating spatially continuous maps of past land cover from point estimates: A new statistical approach applied to pollen data. Ecol. Complexity 20:127-141. <PDF>

Pluskowski A., Sawicki Z., Shillito L.-M., Badura M., Makowiecki D., Zabilska-Kunek M., Seetah K., Brown A. 2014. Biała Góra: the forgotten colony in the medieval Pomeranian-Prussian borderlands. Antiquity 88: 863-882.

Strandberg G., Kjellström E., Poska A., Wagner S., Gaillard M.-J., Trondman A.-K., Mauri A., Davis B. A. S., Kaplan J. O. , Birks H. J. B., Bjune A. E., Fyfe R., Giesecke T., Kalnina L., Kangur M., van der Knaap W. O., Kokfelt U., Kuneš P., Latałowa M., Marquer L. , Mazier F., Nielsen A. B., Smith B., Seppä H., Sugita S. 2014. Regional climate model simulations for Europe at 6 and 0.2 k BP: sensitivity to changes in anthropogenic deforestation. Clim. Past 10(2): 661-680. <PDF>

Szmeja J. 2014. Isoëtes lacustris L., poryblin jeziorny. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, s.: 38-39.

Szmeja J. 2014. Isoëtes echinospora Durieu, poryblin kolczasty. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, s.: 39-40.

Szmeja J. 2014. Littorella uniflora (L.) Ascherson, brzeżyca jednokwiatowa. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, s.: 491-493.

Szmeja J. 2014. Lobelia dortmanna L., lobelia jeziorna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, s.: 506-507.

Szmeja J. 2014. Luronium natans (L.) Raf., elisma wodna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, s.: 556-557.

Szmeja J. 2014. Sparganium angustifolium Michx., jeżogłówka pokrewna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, s.: 661-662.

Zalewska-Gałosz J., Pliszko A., Merdalski M. 2014. Stuckenia filiformis Pers, rdestnica nitkowata. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, s.: 572-574.

2013          Do góry

Badura M., Możejko B., Ossowski W. 2013. Bulbs of onion (Allium cepa L.) and garlic (Allium sativum L.) from the 15th-century Copper Wreck in Gdańsk (Baltic Sea): a part of victualling? J. Archaeol. Sci., 40(11): 4066-4072.

Banaś K. 2013. The hydrochemistry of peatland lakes as a result of the morphological characteristics of their basins. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 42(1): 28-39.

Bociąg K., Robionek A., Rekowska E., Banaś K. 2013. Effect of hydrodynamic disturbances on the biomass and architecture of the freshwater macroalga Chara globularis Thuill. Acta Bot. Gallica, 160(2): 149-156.

Chmara R. 2013. Czynniki różnicujące strukturę roślinności podwodnej w jeziorach na obszarach sandrowych Borów Tucholskich. W: J. K. Garbacz (red.) Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze–prognozy. Bydgoskie Tow. Nauk., Bydgoszcz, T. VII, s.: 33-43.

Chmara R., Szmeja J., Ulrich W. 2013. Patterns of abundance and co-occurrence in submerged plants communities. Ecological Research 28(3): 387-395. <PDF>

Davis B.A.S., Zanon M., Collins P., Mauri A., Bakker J., Barboni D., Barthelmes A., Beaudouin C., Bjune A.E., Bozilova E., Bradshaw R.H.W., Brayshay B.A., Brewer S., Brugiapaglia E., Bunting J., Connor S.E., de Beaulieu J.-L., Edwards K., Ejarque A., Fall P., Florenzano A., Fyfe R., Galop D., Giardini M., Giesecke T., Grant M.J., Guiot J., Jahns S., Jankovská V., Juggins S., Kahrmann M., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Kühl N., Kuneš P., Lapteva E.G., Leroy S.A.G., Leydet M., López Sáez J.A., Masi J., Matthias I., Mazier F., Meltsov V., Mercuri A.M., Miras Y., Mitchell F.J.G., Morris J.L., Naughton F., Nielsen A.B., Novenko E., Odgaard B., Ortu E., Overballe-Petersen M.V., Pardoe H.S., Peglar S.M., Pidek I.A., Sadori L., Seppä H., Severova E., Shaw H., Święta-Musznicka J., Theuerkauf M., Tonkov S., Veski S., van der Knaap P.W.O., van Leeuwen J.F.N., Woodbridge J., Zimny M., Kaplan J.O. 2013. The European Modern Pollen Database (EMPD) project. Veg. Hist. Archaeobot. 22: 521-530. <PDF

Gałka A., Szmeja J. 2013. Phenology of the aquatic fern Salvinia natans (L.) All. in the Vistula Delta in the context of climate warming. Limnologica 43(2): 100-105. <PDF

Latałowa M., Pędziszewska A., Maciejewska E., Święta-Musznicka J. 2013. Tilia forest dynamics, Kreitzschmaria deusta attack, and mire hydrology as palaeoecological proxies for mid-Holocene climate reconstruction in the Kashubian Lake District (N. Poland). The Holocene 23(5): 667-677. <PDF>

Możejko B., Badura M. 2013. Między źródłem pisanym a archeobotaniką. Rośliny użytkowe w późnośredniowiecznym Gdańsku. W: H. Paner, M. Fudziński (red.). XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s.: 581-589.

Pińska K., Wiloch-Kozłowska R., Badura M. 2013. Stanowisko archeologiczne w rejonie ulic: Bogusławskiego, Podwale Przedmiejskie i Zbytki (Teatr Szekspirowski) w Gdańsku w świetle badań archeobotanicznych. W: E. Fudzińska (red.). XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2. Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s.: 149-167.

Pliński M., Szmeja J. 2013. Rośliny nasienne - Spermatophyta (Magnoliopsida & Liliopsida). [W:] M. Pliński (red.). Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy), t. 8, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 104 pp.

Szmeja J., Gałka A. 2013. Survival and reproduction of the aquatic fern Salvinia natans (L.) All. during expansion in the Vistula Delta, south Baltic Sea coast. J. Freshwater Ecol. 28(1): 113-123.

Święta-Musznicka J., Latałowa M., Badura M., Gołembnik A. 2013. Combined pollen and macrofossil data as a source for reconstructing mosaic patterns of the early medieval urban habitats - a case study from Gdańsk, N. Poland. J. Archaeol. Sci. 40(1): 637-648. <PDF

Valk H., Brown A., Rannamäe E., Badura M., Lõugas L., Pluskowski A. 2013. Thirteenth century cultural deposits at the castle of the Teutonic Order in Karksi. Archaeological Fieldwork in Estonia 2012: 73-92.

2012          Do góry

Badura M. 2012. Plant remains from the Napatan settlement in Wadi Umm-Rahau: An interim report. Africa Praehistorica 22: 77-81. 

Banaś K., Gos K., Szmeja J. 2012. Factors controlling vegetation structure in peatland lakes - Two conceptual models of plant zonation. Aquatic Bot. 96: 42-47. <PDF>

Bociąg K., Rekowska E. 2012. Are stoneworts (Characeae) clonal plants? Aquatic Bot. 100: 25-34. <PDF>

Chmara R. 2012. Nowe stanowisko Hippuris vulgaris L. (Hippuridacae) w Borach Tucholskich. Fragm. Florist. Geobot. Pol. 19 (1): 182-184.

Chmara R. 2012. Ramienica Chara fragilis Desv. jako bioindykator poprawy warunków środowiska w Jeziorze Charzykowskim. Ekologia i Technika 20 (6): 363-370.

Chmara R. 2012. Transformacja osadów limnicznych i struktury roślinności podwodnej podczas spływów powierzchniowych ze zlewni jezior Borów Tucholskich. [W:] J. K. Garbacz (red.). Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy. Bydgoskie Tow. Nauk., Bydgoszcz, T. VI, s.: 15-24.

Gałka A., Szmeja J. 2012. Distribution, abundance and environmental conditions of the clonal aquatic fern Salvinia natans (L.) All. in the Vistula delta (Baltic Sea Region). Biodiv. Res. Conserv. 28: 45-53. <PDF>

Grewling Ł., Sikoparija B., Skjøth C., Radisic P., Apatini D., Magyar D., Páldy A., Yankova R., Sommer J., Kasprzyk I., Myszkowska D., Uruska A., Zimny M., Puc M., Jäger S., Smith M. 2012. Variation in Artemisia pollen seasons in Central and Eastern Europe. Agric. For. Meteorol. 160: 48–59. <PDF>

Kozak A., Afranowicz-Cieślak R., Banaś K., Lazarus M. 2012. Część botaniczna. W: A. Kozak (red.). Wody delty Wisły – natura i kultura. Zakł. Poligrafii FRUG, Gdańsk, s.: 1-37.

Latałowa M., Badura M., Święta-Musznicka J. 2012. Rośliny w dawnej kuchni gdańszczan - badania archeobotaniczne. [W:] E. Trawicka, B. Ceynowa (red.). Gdańsk w Europie - Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog wystawy. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s.: 12-13.

Nielsen A. B., Giesecke T., Theuerkauf M., Feeser I., Behre K.-E., Beug H.-J., Chen S.-H., Christiansen, J., Dörfler W., Endtmann E., Jahns, S., de Klerk P., Kühl N., Latałowa M., Odgaard B.V., Rasmussenm, P. Stockholm J. R., Voigt R., Wiethold J., Wolters, S. 2012. Quantitative reconstructions of changes in regional openness in north-central Europe reveal new insights into old questions. Quat. Sci. Rev. 47: 131-147.

Sobczyński T., Joniak T., Pronin E. 2012. Assessment of the multi-directional experiment of restoration of Lake Góreckie (western Poland) with particular focus to oxygen and light conditions: first results. Pol. J. Environ. Stud. 21(4): 1025-1031.

Ziello C., Sparks T. H., Estrella N., Belmonte J., Bergmann K. C., Bucher E., Brighetti M. A., Damialis A., Detandt M., Galan C., Gehrig R., Grewling Ł., Gutierrez Bustillo A. M., Hallsdottir M., Kockhans-Bieda M.-C., De Linares C., Myszkowska D., Paldy A., Sanchez A., Smith M., Thibaudon M., Travaglini A., Uruska A., Valencia-Barrera R. M., Vokou D., Wachter R., de Weger L. A., Menzel A., 2012. Changes to Airborne Pollen Counts across Europe. PLOS ONE, 7(4): e34076. <PDF>

2011          Do góry

Badura M. 2011. Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku. Studium archeobotaniczne. Wyd. UG, Gdańsk.

Badura M., Święta-Musznicka J., Pędziszewska A., Makohonienko M. (eds.). 2011. Environmental Archaeology of Urban Sites. 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology. September 5-10, 2011, Gdańsk, Poland. Środowisko i Kultura 10. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Bociąg K., Rekowska E., Banaś K. 2011. The disappearance of stonewort populations in lobelia lakes of the Kashubian Lakeland (NW Poland). Oceanol. Hydrobiol. St. 40 (2): 30-36. <PDF>

Latałowa M., Pędziszewska A., Święta-Musznicka J., Weisbrodt D. 2011. Late Glacial and Holocene environmental changes in the Kasubian Lakeland. [In:] M. Badura, J. Święta-Musznicka, A. Pędziszewska, M. Makohonienko (eds.). Environmental Archaeology of Urban Sites. 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology. September 5-10, 2011, Gdańsk, Poland. Środowisko i Kultura 10. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p.: 82-96.

Ponel P., Court-Picon M., Badura M., Guiter F., Beaulieu de J.-L., Andrieu-Ponel V. Djamali M., Gandouin E. 2011. Holocene history of a high altitude alpine lake (Lac des Lauzons, Hautes-Alpes, France), reconstructed from multiproxy analyses (Coleoptera, plant macroremains, pollen). The Holocene, 2(4): 565-582.

Pronin E., Pełechaty M., Pukacz A. 2011. Kierunki zmian sukcesyjnych składu fitocenotycznego i struktury roślinności wodnej i szuwarowej w Jeziorze Długim (Ziemia Lubuska). Ekologia i Technika XIX(4): 173-182.

Skurzyński P., Bociąg K. 2011. Vegetative propagation of Chara rudis (Characeae, Chlorophyta). Phycologia 50: 194-201.

Święta-Musznicka J., Latałowa M., Szmeja J., Badura M. 2011. Salvinia natans in medieval wetland deposits in Gdańsk, northern Poland: evidence for the early medieval climate warming. J. Paleolimnol. 45: 369-383. <PDF>

2010          Do góry

Badura M. 2010. Rola roślin w jadłospisie gdańszczan w okresie XIII-XVIII w. – przesłanki archeobotaniczne. [W:] R. Stolična, A. Drożdż (red.). Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Offsetdruk i media, Cieszyn-Katowice-Brno, vol. 2: 160-177.

Badura M. 2010. Szczątki roślin użytkowych w obiektach archeologicznych przy ulicy Rajskiej w Gdańsku. Archeologia Gdańska 4: 253-274.

Badura M., Pińska K. 2010. Archeobotaniczne przesłanki na temat obecności roślin leczniczych w dawnym Gdańsku. Panacea 1(30): 32-34, 2(31): 32-34.

Banaś K. 2010. Morphology of peatland lakes. Limnol. Rev. 10(1): 3-14.

Boszke K., Bociąg K. 2010. Preliminary analysis of the morphology and morphometry of Chara globularis Thuillier (Charophyta) oospores from Poland. Cryptogamie Algol. 31: 221-228.

Gaillard M.-J., Sugita S., Mazier F., Trondman A.-K., Broström A., Hickler T., Kaplan J. O., Kjellström E., Kokfelt U., Kuneš P., Lemmen C., Miller P., Olofsson J., Poska A., Rundgren M., Smith B., Strandberg G., Fyfe R., Nielsen A. B., Alenius T., Balakauskas L., Barnekow L., Birks H. J. B. , Bjune A., Björkman L., Giesecke T., Hjelle K., Kalnina L, Kangur M., van der Knaap W. O., Koff T., Lagerås P., Latałowa M., Leydet M., Lechterbeck J., Lindbladh M., Odgaard B., Peglar S., Segerström U., von Stedingk H. , Seppä H. 2010. Holocene land-cover reconstructions for studies on land cover-climate feedbacks. Climate of the Past 6: 483-499. <PDF>

Gąbka M., Bociąg K. 2010. Charophytes (Characeae, Charophyta) of lakes in the Wdzydze Landscape Park (Pomerania, NW Poland). Fragm. Flor. Geobot. Pol. 17(2): 377-388.

Latałowa M, Pińska K. 2010. Zawartość botaniczna dwóch naczyń z pozostałości osady ludności łużyckich pól popielnicowych w Polanowie (stanowisko 12). [W:] A. Pydyn (red.). Archeologia Jeziora Powidzkiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 197-226.

Myszkowska D., Jenner B., M. Puc, Stach A., Nowak M., Malkiewicz M., Chłopek K., Uruska A., Rapiejko P., Majkowska-Wojciechowska B., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Kasprzyk I. 2010. Spatial variations in the dynamics of the Alnus and Corylus pollen seasons in Poland. Aerobiologia (2010) 26: 209-221.

Pardoe H., Giesecke T., van der Knaap W., Svitavska-Svobodova H., Kvavadze E., Panajiotidis S., Gerasimidis A., Pidek I., Zimny M., Święta-Musznicka J., Latałowa M., Noryśkiewicz A., Bozilova E., Tonkov S., Filipova-Marinova M., van Leeuwen J., Kalnina L. 2010. Comparing pollen spectra from modified Tauber traps and moss polsters from a selection of European forest types. Veg. Hist. Archaeobot. 19 (4): 271-283. <PDF>

Pidek I. A., Svitavská-Svobodová H., van der Knaap W. O., Noryśkiewicz A. M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz B., Latałowa M., Zimny M., Święta-Musznicka J., Bozilova E., Tonkov S., Filipova-Marinova M., Poska A., Giesecke T., Gikov A. 2010. Variation in annual Pollen Accumulation Rates of Fagus along a N–S transect in Europe based on pollen traps. Veg. Hist. Archaeobot. 19 (4): 259-270. <PDF>

Pińska K. 2010. Rola badań archeobotanicznych w poszukiwaniu śladów pożywienia roślinnego w obrzędach i rytuałach magicznych na teranie średniowiecznej Słowiańszczyzny. [W:] R. Stolična, A. Drożdż (red.). Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Offsetdruk i media, Cieszyn-Katowice-Brno, vol. 2: 145-159.

Szmeja J. 2010. Changes in the aquatic moss Sphagnum denticulatum Brid. population abundance in a softwater lake over a period of three years. Acta Soc. Bot. Pol. 79 (2): 167-173. <PDF>

Szmeja J. 2010. Elisma wodna Luronium natans (L.) Raf. [W:] J. Perzanowska (red.) Monitoring gatunków roślin, cz. I. Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, s. 69-82. <PDF>

Szmeja J., Bociąg K., Merdalski M. 2010. Effect of light competition with filamentous algae on the population dynamics development of the moss species Warnstorfia exannulata in a softwater lake. Pol. J. Ecol. 58 (2): 221-230. <PDF>

Święta-Musznicka J., Latałowa M., Pryczkowska M. 2010. Wyniki sondażowych analiz paleoekologicznych osadów strefy litoralnej Jeziora Powidzkiego na Pojezierzu Gnieźnieńskim. [W:] Pydyn A. (red.). Archeologia Jeziora Powidzkiego. Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 177-196.

Wdowiak L., Parafiniuk M., Badura M. 2010. The flora of the Bayuda Desert. [In:] H. Paner, Jakobielski S. (eds.). African Reports. Gdańsk Archeological Museum, Gdańsk, vol. 7: 169-172.

2009          Do góry

Badura M. 2009. Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego – wstępne wyniki badań. [W:] A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.). Od epoki kamienia do okresu wczesnego średniowiecza. SNAP O/Szczecin, Cz. 1, s.: 403-410.

Bociąg K., Gałka A., Łazarewicz T., Szmeja J. 2009. Mechanical strength of stems in aquatic macrophytes. Acta Soc. Bot. Pol. 78 (3): 181-187. <PDF>

Gos K., Ossowski W. 2009. Nowe dane o zastosowaniu mchów w dawnym szkutnictwie na obszarze Polski. Pomorania Antiqua XXII: 109-123.

Latałowa M., Badura M., Jarosińska J., Święta-Musznicka J., Pińska K. 2009. Archeobotaniczne przesłanki dotyczące pokarmów roślinnych w Gdańsku, Elblągu i Kołobrzegu na tle danych z innych ośrodków hanzeatyckich północnej Europy (XIII-XVIII w.). [W:] H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski (red.). Stan badań archeologicznych miast w Polsce. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s.: 167-182.

Ostasz A., Jarosińska J., Makowiecki D., Goslar T. 2009. Wyniki interdyscyplinarnych badań w Tyłowie (gmina Krokowa, powiat Puck). [W:] A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.). Od epoki kamienia do okresu wczesnego średniowiecza. SNAP O/Szczecin, Cz. 1., s.: 489-504.

Latałowa M., Święta-Musznicka J., Pędziszewska A. 2009. Źródła paleobotaniczne do rekonstrukcji wczesnych etapów rozwoju Gdańska. [W:] Kittel P., Forysiak J., Domańska L. (red.). Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, T. 2, Ser. Wyd. SAS. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s.: 175-185.

Skurzyński P., Bociąg K. 2009. The effect of environmental conditions on the germination of Chara rudis A. Braun (Characeae, Chlorophyta) oospores. Charophytes 1: 61-67.

2008          Do góry

Banaś K., Gos K. 2008. Features and diversity of pomeranian peatland lakes. [In:] E. Bajkiewicz-Grabowska, D. Borowiak D. (eds.). Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2. Wyd. KLUG-PTLim, Gdańsk, p.: 13-17.

Bociąg K., Chmara R. 2008. Rozmieszczenie ramienic (Characeae) na obszarach sandrowych Równiny Charzykowskiej (NW Polska). Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 15: 299-306.

Boszke P., Bociąg K. 2008. Morphological variation of oospores in the population of Chara rudis A. Braun in a mesotrophic lake. Pol. J. Ecol. 56: 139-147. <PDF>

Bociąg K., Chmara R. 2008. Rozmieszczenie ramienic (Characeae) na obszarach sandrowych Równiny Charzykowskiej (NW Polska). Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 15: 299-306.

Chobot M., Banaś K. 2008. Seasonal changes of environmental conditions in the phytolittoral zone of Lake Ostrowite in the Bory Tucholskie National Park. Limnol. Rev. 8 (3): 87-96. <PDF>

Pajewska J., Pędziszewska A. 2008. Wczesno- i środkowoholoceńska ewolucja szaty roślinnej w rynnie Jeziora Bukrzyno na Pojezierzu Kaszubskim. Landform Anal. 9: 251-255. <PDF>

Smith M., Skjøth C. A., Myszkowska D., Uruska A., Puc M., Stach A., Balwierz Z., Chlopek K. Piotrowska K., Kasprzyk I., Brandt J. 2008. Long-range transport of Ambrosia pollen to Poland. Agr. Forest Meteorol. 148: 1402-1411.

Szmeja J., Clément B., Bociąg K., Gałka A., Skurzyński P. 2008. Biomass allocation to anchoring structures in the aquatic macrophytes from the subcontinental and Atlantic climates in Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 77: 117-123. <PDF>

Szmeja J., Gałka A. 2008. Phenotypic responses to water flow and wave exposure in aquatic
plants.
Acta. Soc. Bot. Pol. 77: 59-65. <PDF>

Święta-Musznicka J., Latałowa M., Pędziszewska A. 2008. Nowe dane dla rekonstrukcji zmian paleośrodowiskowych w zachodniej części Mierzei Łebskiej. [W:] K. Rotnicki, J. Jasiewicz, W. Woszczyk (red.). Holoceńskie Przemiany Wybrzeży i Wód Południowego Bałtyku. Wyd. Tekst, Poznań-Bydgoszcz, s.: 129-139.

Tollefsrud M. M., Kissling R., Gugerli F., Johnsen Ř., Skrøppa T., Cheddadi R., vand der Knaap W. O., Latałowa M., Terhürne-Berson R., Litt T., Geburek T., Brochamann C., Sperisen C. 2008. Genetic consequences of glacial survival and postglacial colonization in Norway spruce: combined analysis of mitochondrial DNA and fossil pollen. Mol. Ecol. 17(18): 4134-4150.

Weisbrodt D. 2008. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w rejonie Kępy Ostrowskiej na Pobrzeżu Kaszubskim w świetle wyników analizy pyłkowej. Landform Anal. 9: 260-263. <PDF>

2007          Do góry

Banaś K. 2006(2007). Transformacja siedlisk isoetydów pod wpływem substancji humusowych. Acta Bot. Cassubica 6: 93-106. <PDF>

Banaś K., Durmaj E. 2006(2007). Trwałość depozytu substancji humusowych w twardo wodnych jeziorach humusowych. Acta Bot. Cassubica 6: 61-70. <PDF>

Banaś K., Gos K. 2007. Specyfika siedliskowa, roślinność i stan zachowania jezior lobeliowych. [W:] D. Borowiak (red.). Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Bad. Limnol. T. 5. Wyd. KLUG-PTLim., Gdańsk, s.: 223-240.

Banaś K., Sadowska D., Spychalska M. 2006(2007). Zdrowotność drzew przyulicznych na terenie Gdańska Oliwy. Acta Bot. Cassubica 6: 33-45. <PDF>

Bociąg K. 2007. Organizacja przestrzenna roślinności podwodnej jezior Rynny Łapalickiej na Pojezierzu Kaszubskim. Bad. Limnol. T. 5. Wyd. KLUG-PTLim., Gdańsk, s.: 181-196.

Bociąg K., Banaś K., Gos K., Merdalski M. 2007. Habitat conditions and underwater vegetation in Wielki and Mały Staw in the Giant Mountains. Opera Corcontica 44: 271-280.

Bociąg K., Gos K., Banaś K. 2007. Zróżnicowanie florystyczne jezior. Bad. Limnol. T. 5. Wyd. KLUG-PTLim., Gdańsk, s.: 241-252.

Chmara R. 2008. Frekwencja i plon roślin podwodnych w morfogenetycznych typach jezior Równiny Charzykowskiej. [W:] K. Gwoździński (red.). Bory Tucholskie i inne obszary leśne. Ochrona, monitoring, edukacja. Wyd. UŁ, Łódź, s.: 171-187.

Chmara R. 2007. Nowo odkryte jeziora lobeliowe w Polsce. Bad. Fizjograf. Pol. Zach. 56: 173-180.

Chmara R., Bociąg K. 2007. Rozmieszczenie rdestnic na Równinie Charzykowskiej (NW Polska). Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 13: 311-318.

Gałka A., Bociąg K. 2006(2007). Wpływ kwaśnej materii organicznej na strukturę populacji roślin podwodnych i bank diaspor w jeziorach twardowodnych. Acta Bot. Cassubica 6: 47-59. <PDF>

Gos K., Banaś K., Macura E. 2007. Warunki środowiskowe i struktura roślinności jezior śródtorfowiskowych. Bad. Limnol. T. 5. Wyd. KLUG-PTLim., Gdańsk, s.: 197-221.

Karg S., Alsleben A., Latałowa M., Badura M., Jarosińska J., Święta-Musznicka J., Sillasoo Ű., Hiie S., Lempiäinen T., Viklund K., Hjelle K. L. 2007. Synthesis and a mission for the future. National Museum (PNM), Studies in Archaeology & History. Vol. 12, Copenhagen, p.: 181-190.

Kuliński K., Święta-Musznicka J., Staniszewska A., Pempkowiak J., Latałowa M. 2007. Lignin degradation products in small lakes sediments as a palaeoenvironmental proxy. J. Palaeolim. 38: 555-567. <PDF>

Latałowa M. 2007. Gospodarka człowieka w diagramach pyłkowych. [W:] M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.). Środowisko-Człowiek-Cywilizacja. T. 1. Ser. Wyd. SAŚ, s.: 171-188.

Latałowa M. 2007. History of vegetation, economy and palaeohydrological events recorded in peat deposits and in an archaeological site (SE Wolin Island). Geo-Pomerania - Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform. Joint Meeting PTG-DGG, 24-26 Sept. 2007. Univ. of Szczecin, Poland, p.: 60-68.

Latałowa M., Badura M., Jarosińska J., Święta-Musznicka J. 2007. Useful plants in medieval and post-medieval archaeobotanical material from the hanseatic towns of Northern Poland (Kołobrzeg, Gdańsk and Elbląg). National Museum (PNM), Studies in Archaeology&History. Vol. 12, Copenhagen, p.: 39-72.

Święta-Musznicka J. 2007. Palinologiczne spektra powierzchniowe osadów dennych trzech jezior w północnej Polsce. Stud. Limn. et Telm. 1, 2: 147-156.

Uruska A. 2007. Metody prognozowania agrobiologicznego. Wyd. AR w Lublinie, Lublin, s.: 81-84.

2006          Do góry

Banaś K., Bociąg K. 2006. Roślinność podwodna i cechy środowiska w jeziorze Piecki. [W:] J. Banaszak, K. Tobolski (red.). Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wyd. UKW Bydgoszcz, s.: 101-117.

Banaś K., Bociąg K. 2006. Roślinność podwodna i cechy środowiska w jeziorze Moczadło. [W:] J. Banaszak, K. Tobolski (red.). Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wyd. UKW Bydgoszcz, s.: 119-141.

Bociąg K. 2006. Distribution and abundance of stoneworts (Charales) in the Kashubian Lakeland (NW Poland) – data collected so far and some implications. Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 286-290. <PDF>

Bociąg K. 2006. Roślinność podwodna Jeziora Raduńskiego Górnego. [W:] A. Wołos, B. Nedoszytko (red.). Jezioro Raduńskie. Antropogeniczne przemiany i kierunki ochrony. Wyd. IRS, Olsztyn, s.: 53-56.

Bociąg K. 2006. Roślinność podwodna Jeziora Raduńskiego Dolnego. [W:] A. Wołos, B. Nedoszytko (red.). Jezioro Raduńskie. Antropogeniczne przemiany i kierunki ochrony. Wyd. IRS, Olsztyn, s.: 57-60.

Chmara R. 2006. Aquatic macrophytes in Lake Ostrowite. [W:] G. Kowalewski, K. Milecka (red.). Jeziora i torfowiska Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Wyd. Forest, PN BT, Charzykowy, s.: 73-76.

Chmara R. 2006. Wieloletnie zmiany odczynu, stężenia fosforanów i wapnia w wodzie jezior: Ostrowite, Wielkie Gacno, Zmarłe i Czarne. [W:] J. Banaszak, K. Tobolski (red.). Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wyd. UKW Bydgoszcz, s.: 49-55.

Gos K., Suligowska A. 2006. Struktura roślinności mszystej torfowisk w okolicy Męcikału. [W:] J. Banaszak, K. Tobolski (red.). Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wyd. UKW Bydgoszcz, s.: 87-99.

Latałowa M., Borówka K. 2006. The Allerød/Younger Dryas transition in Wolin Island, northwest Poland, as reflected by pollen, macrofossils and chemical content of an organic layer separating two aeolian series. Veg. Hist. Archaeobot. 15: 321-331.

Latałowa M., van der Knaap W. O. 2006. Late Quaternary expansion of Norway spruce Picea abies (L.) Karst in Europe according to pollen data; on line first. Quaternary Sci. Rev. 25: 2780-2805.

Magri D., Vendramin G. G., Comps B., Dupanloup I., Geburek T., Gomory D., Latałowa M., Litt T., Paule L., Roure J. M., Tantau I., van der Knaap W. O., Petit R. J., de Beaulieu J-L. 2006. A new scenario for the Quaternary history of European beech populations: palaeobotanical evidence and genetic consequences. New Phytol. 171: 199-221.

Pakulnicka J., Tończyk G., Czachorowski S., Cichocka M., Chmara R. 2006. Materiały do znajomości entomofauny wodnej (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) oraz wodopójek (Hydrachnidia, Acari) Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [W:] J. Banaszak, K. Tobolski (red.). Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wyd. UKW Bydgoszcz, s.: 203-208.

Szczepaniak K., Astel A., Bode P., Sarbu C., Biziak M., Raińska E., Gos K. 2006. Assesment of atmospheric inorganic pollution in the urban region of Gdańsk, Northern Poland. J. Radioanal. Nucl. Chem. 270: 35-41.

Szmeja J. 2006. A guide to the study of aquatic plants. Wyd. UG, Gdańsk, 467 pp. (in Polish)

Szmeja J., Bazydło E. 2006. Morphological reactions of Luronium natans (Alismataceae) to water and sediment properties in lakes. Pol. Bot. Stud. 22: 503-515.

Szmeja J., Bazydło E. 2006. Program ochrony i kontroli elismy wodnej Luronium natans (L.) Raf. w Borach Tucholskich. [W:] J. Banaszak, K. Tobolski (red.). Park Narodowy Bory Tucholskie. Wyd. UKW, Bydgoszcz, s.: 143-174.

Szmeja J. 2006. Założenia do ochrony Jezior Raduńskich. [W:] B. Nedoszytko, A. Wołos (red.). Jezioro Raduńskie. Antropogeniczne przemiany i kierunki ochrony. Wyd. IRS, Olsztyn, s.: 17-20.

Szmeja J., Chmara R. 2006. Lobelia lakes in Bory Tucholskie National Park (Jeziora lobeliowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”). [In:] G. Kowalczewski, K. Milecka (eds.). Lakes and mires of Bory Tucholskie National Park (Jeziora i torfowiska Parku Narodowego „Bory Tucholskie). FOREST Publ. House, Józefów, p.: 145-154.

2005          Do góry

Badura M. 2005. Materiał roślinny z wczesnośredniowiecznego grodziska w Sopocie (stan. 1). Pomorania Antiqua 20: 413-422.

Badura M. 2005. Szczątki roślinne z osady z młodszego okresu przedrzymskiego w Tczewie. [W:] M. Fudziński, H. Paner (red.). XIV Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1. Od epoki kamienia do okresu rzymskiego. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s.: 371-380.

Badura M., Jarosińska J., Święta J., Latałowa M. 2005. Roślinne składniki diety mieszkańców Kępy Dominikańskiej w Gdańsku na przestrzeni XV-XIX w. - przesłanki archeobotaniczne. Monument. Stud. i Mat. KOBiDZ, Warszawa, s.: 479-501.

Banaś K. 2005. The effect of dissolved organic carbon on pelagial and near-sediment water traits in lakes. Acta. Soc. Bot. 74 : 133 - 139.

Bociąg K., Arendt S. 2005. Różnorodność i organizacja przestrzenna roślinności podwodnej Jeziora Raduńskiego Górnego. [W:] W. Lange (red.). Jeziora górnej Raduni i jej zlewni w badaniach Stacji Limnologicznej w Borucinie. Wyd. KLUG-PTLimn., Gdańsk, s.: 295-309.

Borówka K. R., Osadczuk A., Latałowa M., Duda T., Woziński R., Witkowski A., Święta-Musznicka J., Kosińska B. 2005. Pokrywa osadowa Zalewu Szczecińskiego i jej wymowa paleogeograficzna. [W:] R. K. Borówka, S. Musielak (red.). Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego. Wybrane aspekty. Oficyna Plus, Szczecin, s.: 93-102.

Boszke P., Bociąg K., Szmeja J. 2005. Population structure and regeneration of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. in flood control ditches in the depression wetland Żuławy Wiślane, Northern Poland). Pol. J. Ecol. 53(1): 3-12. <PDF>

Latałowa M., Uruska A., Pędziszewska A., Góra M., Dawidowska A. 2005. Diurnal patterns of airborne pollen concentrations of the selected tree and herb taxa in Gdańsk (Northern Poland). Grana 44: 192-201.

Merdalski M., Banaś K. 2005. The effect of allochthonous organic carbon on the hydrochemistry of hardwater lakes. [In:] A. T. Jankowski and M. Rzętała (eds.). Lakes and artificial water reservoirs - natural processes and socio-economic importance. Silesia Univ., Fac. Earth Sci., Polish Limnol. Soc. - Branch Katowice, Sosnowiec, p.: 149-159.

Szmeja J., Bazydło E. 2005. The effect of water conditions on the phenology and age structure of Luronium natans (L.) Raf. population. Acta. Soc. Bot. Pol. 74: 253-262.

2004          Do góry

Badura M., Latałowa M., Jarosińska J., Święta J. 2004. Rośliny użytkowe w średnio-wiecznych i nowożytnych materiałach archeobotanicznych z miast północnej Polski (Kołobrzeg, Gdańsk, Elbląg). [W:] R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.). Archeologia et Historia Urbana. Muzeum w Elblągu, Elbląg, s.: 277-286.

Banaś K. 2004. Tendencje zmian cech fizyko-chemicznych wody w jeziorach humusowych Pomorza. [W:] A. T. Jankowski M. Rzętała M. (eds.). Lakes and artificial water reservoirs - functioning, revitalization and protection. Silesia Univ., Fac. Earth Sci., Polish Limnol. Soc. - Branch Katowice, Sosnowiec, s.: 7-17.

Banaś K., Gos K. 2004. Effect of peat-bog reclamation on the physico-chemical characteristic of the ground water in peat. Pol. J. Ecol. 52(1): 69-74. <PDF>

Bazydło E. 2004. Effect of environmental conditions on the populations of Luronium natans L. (Raf.). Pol. J. Ecol. 52(2): 181-191. <PDF>

Bazydło E., Szmeja J. 2004. The effect of pH, dissolved organic carbon and total phosphorus concentrations on selected life history traits of Luronium natans (L.) Raf. Pol. J. Ecol. 52(2): 191-200. <PDF>

Bociąg K. 2004. Long-term changes of habitat conditions and spatial organisation of submerged vegetation in softwater lake under the influence of acid organic matter. Silesia Univ., Fac. Earth Sci., Polish Limnol. Soc. - Branch Katowice, Sosnowiec, p.: 19-28.

Harmata K., Latałowa M., Madeja M., Nalepka D. 2004. Sum of herb pollen (NAP - Non Arboreal Pollen). [W:] M. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K. Madeyska E., Wright H. E. Jr. & Turner Ch. (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 371-384.

Jarosińska J. 2004. Szczątki roślin dziko rosnących w materiałach archeobotanicznych z Elbląga jako źródło wiedzy na temat warunków przyrodniczych i działań gospodarczych w okresie od XIII do XIV wieku. [W:] R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.). Archeologia et Historia Urbana. Muzeum w Elblągu, Elbląg, s.: 295-303.

Kasprzyk I., Uruska A., Szczepanek K., Latałowa M., Gaweł J., Harmata K., Myszkowska D., Stach A., Stępalska D. 2004. Regional differentiation in the dynamics of the pollen seasons of Alnus, Corylus and Fraxinus in Poland (preliminary results). Aerobiologia 20: 141.

Latałowa M., Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Nalepka D. 2004. Fagus sylvatica L. - Beech. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H. E. Jr. & Turner Ch. (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 95-104.

Latałowa M., Tobolski K., Nalepka D. 2004. Pinus L. subgenus Pinus (subgen. Diploxylon (Koehne) Pilger)) - Pine. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H. E. Jr. & Turner Ch. (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 165-178.

Latałowa M., Kupryjanowicz M., Nalepka D. 2004. Chenopodiaceae - Goosfoot family. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H. E. Jr. & Turner Ch. (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 273-282.

Latałowa M., Tobolski K., Nalepka D. 2004. Cyperaceae - Sedge family. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H. E. Jr. & Turner Ch. (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 283-292.

Latałowa M. 2004. Late Glacial. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Jr. Wright & Ch. Turner (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 385-392.

Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Artemisia L. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Jr. Wright & Ch. Turner (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 253-262.

Obidowicz A., Ralska-Jasiewiczowa M., Kupryjanowicz M., Szczepanek K., Latałowa M., Nalepka D. 2004. Picea abies (L.) Karst. - Spruce. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Jr. Wright & Ch. Turner (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 147-158.

Okuniewska-Nowaczyk I., Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Krupiński K. M., Nalepka D. 2004. Juniperus communis L. - Juniper. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Jr. Wright & Ch. Turner (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p.: 125-134.

Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H. E. Jr., Turner Ch. (eds.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, 425 pp.

Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz D., Latałowa M., Nalepka D. 2004. Carpinus betulus L. - Hornbeam. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Jr. Wright & Ch. Turner (eds.). Isopollen history of trees and shrubs. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Inst. Bot., Pol. Acad. Sci., Kraków, p. 69-78.

Szmeja J., Bociąg K. 2004. The disintegration of populations of underwater plants in soft water lakes enriched with acidic organic matter. Acta Soc. Bot. Pol. 73: 165-173.

Szmeja J. 2004. Przyczyny i skutki zróżnicowania wielkości równowiekowych osobników w populacjach roślin wodnych. [W:] L. Burchardt (red.). Zasługi Profesor Izabeli Dąmbskiej w kształtowaniu dzisiejszego wizerunku ochrony przyrody. Wyd. UAM, Poznań, s.: 161-173.

Szmeja J. 2004. Luronium natans (L.) Raf. [W:] B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.). Gatunki roślin. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 9, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s.: 155-159.

Witkowski A., Latałowa M., Borówka R. K., Gregorowicz P., Bąk M., Osadczuk A., Święta J., Lutyńska M., Wawrzyniak-Wydrowska B., Woziński R. 2004. Palaeoenvironmental changes in the area of the Szczecin Lagoon (the south western Baltic Sea) as recorded from diatoms. Stud. Quat. 21: 153-165.

2003          Do góry

Badura M. 2003. Pimenta officinalis Lindl. (myrtle pepper) from early modern latrines in Gdańsk (northern Poland). Veg. Hist. Archaeobot. 12: 249-252.

Beaulieu J.-L. de, Leveau P., Miramont C., Palet J. M., Walsh K., Court-Picon M., Ricou F., Segard M., Sivan O., Andrieu-Ponel V., Badura M., Bertucch G., Boutterin C., Durand A., Edouard J.-L., Lavoie M., Morin A., Mocci F., Ponel P., Pothin A., Py V., Talon B., Tzortzis S., Bonet R., Columeau P., Cortot H., Garcia D. 2003. Changements environnementaux postglaciaires et action de l’homme dans le basin du Buëch et en Champsaur (Hautes-Alpes, France). Premier bilan d’une étude pluridisciplinaire. [In:] T. Muxart, F.-D. Vivien, B. Villalba, J. Burnouf (édit.). Des milieux et des hommes: fragments d’histoires croisée. Elsevier SAS, p.: 93-100.

Bociąg K. 2003. The impact of the acidic organic matter on the diversity of underwater vegetation in soft water lakes. Acta Soc. Bot. Pol. 72: 221-229.

Bociąg K. 2003. Uwagi o ekologii gatunku „Młody Przeciętny Pracownik Nauki”. Esej, głos w dyskusji. Wiad. Ekol. 49: 140-143.

Chmara R. 2003. Specyfika limnologiczna jezior. [W:] M. Przewoźniak (red.) Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk, 9: 36-52.

Gos K., Bociąg K. 2003. Uzupełnienie do listy jezior lobeliowych w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B, 52: 151-158.

Latałowa M. 2003. Mikrofosylia pozapyłkowe w osadach dennych Zalewu Szczecińskiego. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 1: 125-128.

Latałowa M. 2003. Związek zmian hydrologicznych w rejonie Zalewu Szczecińskiego z historią wczesnośredniowiecznego portu w Wolinie – argumenty paleoekologiczne. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 1: 157-158.

Latałowa M. 2003. Podstawy interpretacji wyników analizy pyłkowej osadów czwartorzędowych. [W:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.). Palinologia. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków, s.: 224-233.

Latałowa M. 2003. Późny vistulian. [W:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.). Palinologia. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków, s.: 266-273.

Latałowa M. 2003. Holocen. [W:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.). Palinologia. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków, s.: 273-307.

Latałowa M. 2003. Badania palinologiczne na stanowiskach archeologicznych. [W:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.). Palinologia. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków, s.: 308-312.

Latałowa M. 2003. Badania palinologiczne gleb. [W:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.). Palinologia. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków, s.: 313-315.

Latałowa M., Badura M., Jarosińska J. 2003. Archaeobotanical samples from non-specific urban contexts as a tool for reconstructing environmental conditions (examples from Elbląg and Kołobrzeg, northern Poland). Veg. Hist. Archaeobot. 12: 93-104.

Latałowa M., Badura M., Święta J. 2003. Szczątki roślin ze stanowiska archeologicznego przy zbiegu ulic Piwnej i Kaletniczej na terenie głównego miasta w Gdańsku. Pomorania Antiqua 19: 261-284.

Latałowa M., Borówka R. K. 2003. Palino- i chronostratygrafia osadów dennych Zalewu Szczecińskiego. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 1: 105-108.

Latałowa M., Borówka R. K. 2003. Palinologiczne i radiowęglowe podstawy chronostratygrafii osadów dennych Zalewu Szczecińskiego. [W:] R. K. Borówka, A. Witkowski (red.). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego (II Środowisko abiotyczne). Oficyna IN PLUS Szczecin, s.: 141-146.

Latałowa M., Pędziszewska A. 2003. Zbiorowiska leśne z udziałem grabu (Carpinus betulus L.) i buka (Fagus sylvatica L.) na Wysoczyźnie Gdańskiej w późnym holocenie. Wstępne wyniki badań. [W:] R. Gołębiewski (red.). Ewolucja Pojezierzy i Pobrzeży Południowobałtyckich u schyłku glacjału i w holocenie. Kat. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu UG, Gdańsk, s.: 95-100.

Latałowa M., Święta J. 2003. Ewolucja ekosystemów na obszarze Zalewu Szczecińskiego w późnym glacjale i holocenie. [W:] R. K. Borówka, A. Witkowski (red.). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego (II Środowisko abiotyczne). Oficyna IN PLUS Szczecin, s.: 119-122.

Latałowa M., Święta J. 2003. Succesion of diatom (Bacillariophyceae) assemblages in the Holocene deposits of the Szczecin Lagoon. Their relation to local vegetation and palaeogeographic development. [In:] Cz. Hołdyński, I. Łaźniewska (eds.). Algae and Biological State of Water. Acta Bot. Warmiae et Masuriae, p.: 167-180.

Latałowa M., Święta J. 2003. Późnoglacjalna i holoceńska sukcesja roślinności lokalnej na obszarze Zalewu Szczecińskiego. [W:] R. K. Borówka, A. Witkowski (red.). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego (II Środowisko abiotyczne). Oficyna IN PLUS Szczecin, s.: 123-129.

Latałowa M., Witkowski A., Wawrzyniak-Wydrowska B., Święta J., Woziński R., Borówka R. K. 2003. Ekosystemy Zalewu Szczecińskiego w późnym glacjale i holocenie. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 1: 135-137.

Piotrowska H. 2003. Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, 102 ss. + 47 tabel.

Święta J., Latałowa M. 2003. Sukcesja roślinności lokalnej na obszarze Zalewu Szczecińskiego. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 1: 109-112.

Święta J., Latałowa M. 2003. Późnoholoceńskie zmiany w ekosystemach wybranych jezior lobeliowych Pojezierza Pomorskiego. Wstępne wyniki badań. [W:] R. Gołębiewski (red.). Ewolucja Pojezierzy i Pobrzeży Południowobałtyckich u schyłku glacjału i w holocenie. Kat. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu UG, Gdańsk, s.: 131-139.

Uruska A. 2003. Wpływ wybranych czynników meteorologicznych na zmianę koncentracji ziarn pyłku drzew w atmosferze Gdańska. Ann. UMCS, Sec. EEE, Horticultura 13: 293-301.

2002          Do góry

Banaś K. 2002. Impact of humic substances on Sphagnum denticulatum habitats. Acta Soc. Bot. Pol. 71: 63-69.

Borówka R. K., Latałowa M., Osadczuk A., Święta J., Witkowski A. 2002. Palaeogeography and palaeoecology of Szczecin Lagoon. Greifs. Geogr. Arb. 27, C4: 107-113.

Latałowa M. 2002. Ewolucja środowiska przyrodniczego w rynnie jeziora Żarnowieckiego na otaczających ją wysoczyznach w ciągu ostatnich około 11 tys. 14C lat BP. Geologia regionu gdańskiego. Przewodnik LXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. PIG, Gdańsk, s.: 49-57.

Latałowa M., Miętus M., Uruska A. 2002. Seasonal variations in the atmospheric Betula pollen count in Gdańsk (Southern Baltic coast) in relation to meteorological parameters. Aerobiologia 18: 33-43.

Piotrowska H. 2002. Zbiorowiska psammofilne na wydmach polskiego Brzegu Bałtyku. Acta Bot. Cassubica 3: 5-47. <PDF>

Szmeja J. 2002. Teoretyczne i metodologiczne założenia do klasyfikacji ekosystemów jeziornych w północnej części Borów Tucholskich. [W:] J. Banaszak, K. Tobolski (red.). Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Wyd. Homini, Kraków, s.: 151-164.

2001          Do góry

Bociąg K., Szmeja J. 2001. Changes in the vegetation of softwater lakes under the influence of humic substances. Pol. J. Ecol. 49: 319-328.

Latałowa M. 2001. Excursion Guide. 25th Bog Excursion, North-west Poland, Part I: Wolin Island and Drawa National Park (1-4 September 2001). Gdańsk, 136 pp.

Latałowa M., Jarosińska J., Kozłowska M. 2001. Szczątki roślin. [W:] A. Gołembnik (red.). Badania archeologiczne terenu przyszłego Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Sezon 2000. Światowit Supplement, Ser. P: Prehistory and Middle Ages. Vol. VI. Inst. Archeol., UW, Warszawa, s.: 185-195.

Picińska-Fałtynowicz J., Semmerling A. 2001. Flora glonów epifitycznych na Lobelia dortmanna L. w jeziorze Dobrogoszcz (Pojezierze Kaszubskie). Acta Bot. Cassubica 2: 97-122. <PDF>

Piotrowska H. 2001. Atriplex littoralis L. - łoboda nadbrzeżna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 85-87.

Piotrowska H. 2001. Atriplex calotheca (Rafn) Fries - łoboda zdobna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 87-89.

Piotrowska H. 2001. Halimione pedunculata (L.) Aellen - obione szypułkowa. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 89-90.

Piotrowska H. 2001. Suaeda maritima (L.) Dumort - sodówka nadmorska. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 90-91.

Piotrowska H. 2001. Centaurium littorale (D. Tuner) - centuria nadbrzeżna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 295-296.

Piotrowska H. 2001. Carex extensa Good. - turzyca wyciągnięta. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 510-511.

Piotrowska H. 2001. Oenanthe lachenalii C. C. Gmelin - kropidło Lachenala. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 268-269.

Piotrowska H. 2001. Plantago maritima L. - babka nadmorska. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 347-348.

Piotrowska H. 2001. Puccinella maritima (Hudson) Parl. - mannica nadmorska. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 446-448.

Piotrowska H. 2001. Sagina maritima G. Don - karmnik nadmorski. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 103-104.

Piotrowska H. 2001. Spergularia media - muchotrzew trwały. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 106-107.

Piotrowska H. 2001. Plantago coronopus L. - babka pierzasta. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 345-346.

Piotrowska H. (współautor). 2001. Puccinella maritima (Hudson) Parl. - mannica nadmorska. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. A. Zająć, M. Zając (red). Wyd. Nakł. Prac. Chorologii Komputerowej Inst. Bot. UJ, Kraków, 715 ss.

Szmeja J. 2001. Isoëtes echinospora Dur. - poryblin kolczasty w Polsce. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 307.

Szmeja J. 2001. Isoëtes lacustris L. - poryblin jeziorny w Polsce. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 308.

Szmeja J. 2001. Littorella uniflora (L.) Asch. – brzeżyca jednokwiatowa w Polsce. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 337.

Szmeja J. 2001. Lobelia dortmanna L. – lobelia jeziorna w Polsce. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 338.

Szmeja J. 2001. Luronium natans (L.) Raf. – elisma wodna w Polsce. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 341.

Szmeja J. 2001. Sparganium angustifolium F. Michx. – jeżogłówka pokrewna w Polsce. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 532.

Szmeja J. 2001. Isoëtes lacustriss L. – poryblin jeziorny. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 34-36.

Szmeja J. 2001. Isoëtes echinospora Durieu – poryblin kolczasty. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 36-37.

Szmeja J. 2001. Littorella uniflora (L.) Ascherson – brzeżyca jednokwiatowa. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 351-352.

Szmeja J. 2001. Lobelia dortmanna L. – lobelia jeziorna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 361-363.

Szmeja J. 2001. Luronium natans (L.) Raf. – elisma wodna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 395-396.

Szmeja J. 2001. Sparganium angustifolium Michx. – jeżogłówka pokrewna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków, s.: 467.

Szmeja J., Bazydło E., Uruska A. 2001. Role of humic substances in the determination of Sphagnum denticulatum Brid. and Myriophylum spicatum L. habitat conditions. Pol. J. Ecol. 49(2): 101-113.

2000          Do góry

Badura M. 2000. Środowisko przyrodnicze i użytkowanie roślin – badania archeobotaniczne średniowiecznego Kołobrzegu. [W:] L. Leciejewicz, M.Rębkowski (red.). Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu. Wyd. La Petit Café, Kołobrzeg, s.: 197-204.

Banaś K. 2000. Osuszanie siedlisk organogenicznych a funkcjonowanie ekosystemów jeziornych. [W:] A. Barcikowski, M. Boiński, A. Nienartowicz (red.). Wielofunkcyjna rola lasu, ochrona przyrody, gospodarka, edukacja. O. W. Turpress, Toruń, s.: 191-199.

Bociąg K. 2000. Impact of humic substances on the structure of the vegetation of hardwater lakes. [In:] B. Jackowiak, W. Żukowski (eds.). Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p.: 161-168.

Gos K., Szmeja J. 2000. Rekowo i okolice. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny. Wyd. UM, Bytów, 58 ss.

Pomian I., Latałowa M., Łęczyński L., Badura M. 2000. Water or land? Preliminary results of an interdisciplinary project of palaeoenvironmental reconstruction at the site of the medieval harbour in Puck (N Poland). [In:] J. Litwin (ed.). Proceedings of the Eighth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdańsk 1997. Polish Maritime Museum, Gdańsk, p.: 27-36.

Szmeja J. 2000. Tendencies of changes in the flora and vegetation structure of Pomeranian lakes under the influence oh humic substances. [In:] B. Jackowiak, W. Żukowski (eds.). Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p.: 85-98.

Szmeja J., Bociąg K., Banaś K. 2000. Specyfika jezior lobeliowych w krajobrazie sandrowym Borów Tucholskich. [W:] J. Banaszak J., K. Tobolski (red.). Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Wyd. Nauk. Akad. Bydgoskiej, Bydgoszcz, s.: 171-191.

Szmeja J., Tobolski K. 2000. Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Leksykon CD ROM „Ochrona Przyrody w Polsce”. Encyklopedia Multimedialna. ROEE Kraków.

Tschan A., Rączkowski W., Latałowa M. 2000. Perception and viewsheds: are they Mutually inclusive? [In:] G. Lock (ed.). Beyond the Map. IOS Press, Ohmsha, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington DC, p.: 28-48.

1999          Do góry

Badura M. 1999. Szczątki gryki (Fagopyrum esculentum Moench) ze średniowiecznego Kołobrzegu. Pol. Bot. Stud., Guidebook Ser. 23: 219-231.

Badura M. 1999. Szczątki roślinne - analiza botaniczna warstw kulturowych. [W:] M. Rębkowski (red.). Archeologia Średniowiecznego Kołobrzegu. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kołobrzeg. T. IV: 323-350.

Banaś K. 1999. Osuszanie siedlisk organogenicznych a funkcjonowanie ekosystemów jeziornych. [W:] A. Barcikowski, M. Boinski, A. Nienartowicz (red.), Wielofunkcyjna rola lasu; ochrona przyrody - gospodarka - edukacja. Oficyna Wyd. „Turpress”, Toruń: 191-199.

Bociąg K. 1999. New sites for (Isoëtaceae) in the Pomeranian lakes (NW Poland). Fragm. Flor. Geobot. 44(2): 423-427.

Gos K., Banaś K. 1999. Succession trends of submerged vegetation in Pomeranian acidic lakes (NW Poland). Acta Hydrobiol., 41: 171-178.

Gos K., Bociąg K., Banaś K. 1999. Trendy sukcesyjne roślinności podwodnej w kwaśnych jeziorach Pomorza. [W:] A. Górniak (red.), Współczesne kierunki badań hydrobiologicznych. Wyd. Uniw. w Białymstoku, Białystok; s.: 96-97.

Jarosińska J. 1999. Warkocze z Polytrichum commune Hedw. ze średniowiecznego Elbląga jako przyczynek do znajomości użytkowania mszaków. Pol. Botanical Stud. Guidebook Ser. 23: 233-244.

Latałowa M. 1999. Late Vistulian vegetation on Wolin Island (NW Poland) - the preliminary results. Quaternary Studies in Poland; Special issue, 147-156.

Latałowa M. 1999. Holoceńskie zdarzenia hydrologiczne zarejestrowane metodami paleoekologicznymi na stanowiskach „Wolin II” i „Wolin I” w dolinie Dziwny. [W:] R. K. Borówka, Z. Młynarczyk, A. Wojciechowski (red.), Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Szczecin, s.: 95-98.

Latałowa M. 1999. Zmiany hydrologiczne wywołane przez czynnik klimatyczny i działalność człowieka zapisane w torfowisku Kołczewo i osadach dennych Jeziora Raczego. [W:] R. K. Borówka, Z. Młynarczyk, A. Wojciechowski (red.), Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Szczecin, s.: 99-103.

Latałowa M. 1999. Pyłek i szczątki makroskopowe roślin w warstwach kulturowych wczesnośredniowiecznego portu w Wolinie. Pol. Bot. Stud., Guidebook Ser. 23: 245-261.

Latałowa M. 1999. Palaeoecological reconstruction of the environmental conditions and economy in earlymedieval Wolin - against a background of the Holocene history of the landscape. Acta Palaeobot. 39(2): 183-271.

Latałowa M., Rączkowski W. 1999. Szczątki lnu (Linum usitatissimum L.) ze wczesnośredniowiecznego stanowiska we Wrześnicy (pn Polska) w interpretacji botanicznej i archeologicznej. Pol. Bot. Stud., Guidebook Ser. 23: 263-278.

Latałowa M., Rączkowski W. 1999. New data on early medieval flax cultivation; an archaeobotanical record from northern Poland. Environmental Archaeology 4: 33-40.

Szmeja J., Bociąg K., Banaś K. 1999. Specyfika jezior lobeliowych w Borach Tucholskich. [W:] A. Górniak (red.), Współczesne kierunki badań hydrobiologicznych. Wyd. Uniw. w Białymstoku, Białystok, s.: 109-110.

1998          Do góry

Badura M. 1998. Przyczynek do historii upraw zbożowych w sąsiedztwie średniowiecznego Kołobrzegu. „Pomorania Antiqua”, t. XVII: 305-320.

Badura M. 1998. Szczątki botaniczne ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych. M. Rębkowski (red.): Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław; s.: 319-336.

Bociąg K. 1998. Roślinność podwodna w procesie antropogennej euhumizacji jezior. [W:] W. Lange, D. Borowiak (red.), Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior. Wyd. DJ, Gdańsk, s.: 151-161.

Bociąg K. 1998. Historia badań florystycznych w jeziorach lobeliowych Pomorza. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s.: 234-235.

Bociąg K. 1998. Wpływ człowieka na specyfikę jezior. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s.: 239-240.

Bociąg K. 1998. Eutrofizacja. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s.: 227.

Gos K., Bociąg K. 1998. Szlakiem jezior lobeliowych. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik seseji terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s.: 245-248.

Gos K., Bociąg K., Banaś K. 1998. Roślinność podwodna w kwaśnych jeziorach Pomorza. [W:] J. Banaszak, Tobolski K. (red.), Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Wyd. WSP Bydgoszcz, s.: 261-277.

Latałowa M., Badura M. 1998. Wstępne wyniki badań paleoekologicznych w rejonie wczesnośredniowiecznego portu zatopionego w Zalewie Puckim. „Pomorania Antiqua”, t.XVII: 321-342.

Latałowa M., Badura M. 1998. Wstępne wyniki badań paleoekologicznych w rejonie wczesnośredniowiecznego portu zatopionego w Zalewie Puckim. Pomorania Antiqua, 17: 321-342.

Latałowa M., Jarosińska J., Badura M. 1998. Elbląg średniowieczny w świetle dotychczasowych materiałów archeobotanicznych. Archeologia Polski; t. XLIII, z. 1-2: 147-166.

Picińska-Fałtynowicz J. 1998. Endopsammic algal communities from shallow littoral sediments of Lobelia lake. (The Pomeranian Lakeland, Northern Poland). Oceanological Studies 2: 51-67.

Piotrowska H. 1998. Wyspa Wolin ze szczególnym uwzględnieniem WPN. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata Roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, Gdańsk, s.: 9-22.

Piotrowska H. 1998. Storczykowa buczyna przyklifowa na tle buczyn wyspy Wolin. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata Roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, Gdańsk, s.: 33-36.

Piotrowska H. 1998. Świętouść - Betulo-Quercetum na Wyspie Wolin. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata Roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, Gdańsk, s.: 43-47.

Piotrowska H. 1998. Lubin - ciepłolubny łęg wiązowy - końcowy etap sukcesji roślinności na południowym klifie wyspy Wolin. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata Roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, Gdańsk, s.: 57-61.

Piotrowska H. 1998. Słowiński Park Narodowy. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata Roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, Gdańsk, s.: 67-81.

Szmeja J. 1998. Charakterystyka jezior lobeliowych. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata Roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, Gdańsk, s.: 231-244.

Szmeja J. 1998. Stan zagrożeń i problemy ochrony jezior lobeliowych w Polsce. [W:] W. Lange, D. Borowiak (red.). Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior. Wyd. DJ, Gdańsk, s.: 17-27.

Szmeja J., Bociąg K., Banaś K. 1998. Specyfika jezior lobeliowych w krajobrazie sandrowym Borów Tucholskich. Wyd. WSP w Bydgoszczy, s.: 171-191.

Żółkoś K., Picińska-Fałtynowicz J. 1998. Mierzeja Łebska - opis wycieczki. [W:] J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s.: 83-93.

1997          Do góry

Badura M. 1997. Medieval Kołobrzeg in the light of archaeobotanical study. [In:] International Conference of PhD Students, University of Miskole, Hungary, 11-17 August, Section Proceeding - Natural Science, p.: 9-15.

Badura M. 1997. Badania archeobotaniczne średniowiecznego Kołobrzegu. Acta Archaeologica Pomoranica I: 333-337.

Banaś K., Bociąg K., Szmeja J. 1997. Diagnoza jezior lobeliowych w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B., T. 46: 83-105.

Gos K. 1997. Mchy. [W:] H. Piotrowska (red.), Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań-Gdańsk, s.: 110-118.

Gos K. 1997. Problemy ochrony mchów w Słowińskim Parku Narodowym. [W:] W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.). Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Mat. z Sympozjum, Gdańsk 28-30 września 1995 r. Wyd. Nauk. Boguccy, Poznań, s.: 157-162.

Latałowa M. 1997. Wpływ osadnictwa schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na późnoholoceńską historię lasów na Pobrzeżu. [W:] W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.), Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Materiały z sympozjum. Gdańsk, 28-30 września 1995 r. Wyd. Nauk. Boguccy, Poznań, s.: 113-124.

Latałowa M. 1997. Europejski Monitoring Pyłkowy (European Pollen Monitoring Programme). Informacja na temat nowego międzynarodowego programu badawczego. Wiad. Bot. 41(1): 64-65.

Latałowa M. 1997. Some Problems in the Palaeoecological Interpretation of Archaeological Layers in the Early Medieval Port of Wolin, North-west Poland. [In:] Environment and Vikings. Scientific Methods and Techniques. U. Miller, H. Clarke (eds.). Pact 52, Birka Studies 4-I.5: 91-104.

Picińska-Fałtynowicz J. 1997. Glony. [W:] H. Piotrowska (red.), Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań-Gdańsk, s.: 143-156.

Piotrowska H. 1997. Wstępne wyniki badań nad zróżnicowaniem nadmorskich lasów liściastych na podłożu wydmowym. [W:] W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.). Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Materiały z sympozjum. Gdańsk, 28-30 września 1995 r. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s.: 19-32.

Piotrowska H. (red.). 1997. Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, 320 ss.

Piotrowska H. 1997. Wprowadzenie. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 7-15.

Piotrowska H. 1997. Podstawowe wiadomości o środowisku przyrodniczym. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 17-40.

Piotrowska H. 1997. Rośliny naczyniowe. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 95-109.

Piotrowska H. 1997. Lasy. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 157-195.

Piotrowska H. 1997. Roślinność wydm. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 197-227.

Piotrowska H. 1997. Śródlądowe zbiorowiska trawiaste. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 228-234.

Piotrowska H. 1997. Torfowiska wysokie i przejściowe. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 235-256.

Piotrowska H. 1997. Ochrona przyrody - jej skuteczność i postulaty. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 291-298.

Piotrowska H. 1997. Udostępnienie przyrody dla turystyki i dydaktyki. [W:] H. Piotrowska (red.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk, s.: 299-304.

Piotrowska H. (współautor) 1997. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych prawnie chronionych w Polsce. Nakł. Prac. Chorol. Komputerowej. IBUJ, Kraków, 99 ss.

Piotrowska H., Żukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Prace Zakł. Taksonomii Roślin UAM, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 6: 1-216.

Szmeja J., Banaś K., Bociąg K. 1997. Ecological conditions and tolerance limits of isoetids along the southern Baltic coast. Ekol. Pol. 45: 343-359.

Szmeja J., Markowski R., Gos K., Olszak I. 1997. Relationship between the shore vegetation and their evolution of oligotrophic lakes. Fragm. Flor. Geobot. 42: 475-488.

Szmeja J. 1997. Evolution and conservation of lobelia lakes in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 42(1): 89-94.

Szmeja J. 1997. Najatrakcyjniejsze jeziora lobeliowe w województwie słupskim. ARW LenART, Słupsk.

Szmeja J. 1997. Specyfika i zagrożenia jezior lobeliowych w Polsce. [W:] W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.). Dynamika i Ochrona Roślinności Pomorza. Bogucki Wyd. Nauk., Gdańsk-Poznań, s.: 83-90.

Szmeja J., Bociąg K. 1997. Walory przyrodnicze i krajobrazowe jezior lobeliowych. [W:] K. Woźniak, W. Górski (red.). Co warto wiedzieć o przyrodzie województwa słupskiego. ARW LenART, Słupsk, s.: 43-45.

Szmeja J., Markowski R., Gos K. 1997. Roślinność zlewni jezior lobeliowych. [W:] W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.). Dynamika i Ochrona Roślinności Pomorza. Bogucki Wyd. Nauk., Gdańsk-Poznań, s.: 91-98.

1996          Do góry

Fałtynowicz W., Latałowa M., Szmeja J. 1996 (red.). Dynamika i Ochrona Roślinności Pomorza. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań–Gdańsk, 222 ss.

Hicks S., Ammann B., Latałowa M., Pardoe H., Tinsley H. 1996. European Pollen Monitoring Programme. Project description and guidelines. University of Oulu, 22 ss.

Latałowa M., Badura M. 1996. Szczątki roślinne. [W:] M. Rębkowski (red.). Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I. Badania na działkach przy ulicy Ratuszowej 9-13. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kołobrzeg, s.: 385-415.

Latałowa M., Góra M. 1996. Aeropalinologia - badania zawiesiny pyłku w powietrzu. Wiad. Bot. 40(2): 29-37. <PDF>

Latałowa M., Góra M. 1996. Airborne allergenic pollen in the atmosphere of the Gdańsk-Gdynia area (results for the period 1994-1995). Annales of Agricultural and Environmental Medicine; 3: 109-114.

Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M. 1996. [In:] B.E. Berglund, H.J.B. Birks, M. Ralska-Jasiewiczowa, H. Wright (eds.). Palaeoecological Events During the Last 15,000 years. Regional Syntheses of Palaeoecological Studies in Lakes and Mires in Europe. J. Wiley, Sons Ltd, Chichester, p.: 403-472.

Piotrowska H. 1996. Chronione gatunki roślin naczyniowych w Wolińskim Parku Narodowym. [W:] A. Kostrzewski (red.). Ochrona flory i zbiorowisk roślinnych Wolińskiego Parku Narodowego. Klify 3: 7-104.

Piotrowska H. 1996. Zagrożone i specyficzne gatunki roślin godne lokalnej ochrony w Wolińskim Parku Narodowym. [W:] A. Kostrzewski (red.). Ochrona flory i zbiorowisk roślinnych Wolińskiego Parku Narodowego. Klify 3: 105-159.

Szmeja J. 1996. Rejestr polskich jezior lobeliowych. Fragm. Flor. Geobot. 3: 347-367.

1995          Do góry

Latałowa M. 1995. Zarys problematyki palinostratygrafii holocenu polskiego Pobrzeża Bałtyku. [W:] Florek W. (red.), Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. WSP, Słupsk: 111-125.

Latałowa M., Bogaczewicz-Adamczak B., Góra M., Bolałek J. 1995. Palaeoecological evidences of the hydrological changes in the early medieval port of Wolin (NW Poland). Acta Palaeobot. 35 (1): 47-55. <PDF>

Piotrowska H., Gos K. 1995. Coastal dune vegetation in Poland; diversity and development. [In:] H. W. J. Dijk van (ed.). EUCC Holandia, p.: 71-83.

Piotrowska H. 1995. Forest and man on the Polish Baltic coast. [In:] H. W. J. Dijk van (ed.). Management and Preservation of Coastal Habitat. EUCC Holandia, p.: 121-132.

1994          Do góry

Gos L., Gos. K. 1994. New records of Orthodontium lineare (Musci, Bryaceae) in nothern Poland. Fragm. Flor. Geobot. 38(1): 324-327.

Jarosińska J. 1994. Stan badań archeobotanicznych średniowiecza na obszarze polskiej części Pobrzeża Bałtyku. Pol. Bot. Stud., Guidebook Series 11: 93-108.

Latałowa M. 1994. Main area: Northwest Poland. [In:] S.T. Andersen, B.E. Berglund. Site data. B. Frenzel (ed.). Evaluation of land surfaces cleared from forests in the Roman Iron Age and the time of migrating Germanic tribes based on regional pollen diagrams. Palaeooklimaforschung 12: 103-106.

Latałowa M. 1994. Palinostratygrafia holocenu polskiego Pobrzeża Bałtyku. Streszczenia referatów i posterów. Konferencja "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku", 23-25 czerwca 1994, Słupsk: 36-37.

Latałowa M. 1994. Datowanie palinologiczne i charakterystyka paleobotaniczna profilu archeologicznego w Bolkowie koło Szczecina. Folia Prehistorica Posnanensia 4: 213-224.

Latałowa M. 1994. Archaeobotanical record of Staphylea pinnata L. from the 3rd/4th century A.D. in northern Poland. Veg. Hist. Archaeobot. 3: 121-125. <PDF>

Latałowa M. 1994. Gospodarka mezolityczna i początki rolnictwa na obszarze polskiego Pobrzeża Bałtyku w świetle danych palinologicznych. Pol. Bot. Stud., Guidebook Ser. 11: 135-153.

Piotrowska H. 1994. Słowiński Park Narodowy - Słowiński National Park. [W:] A. Breymeyer (red.). Rezerwaty biosfery w Polsce. Warszawa, s.: 129-140.

Piotrowska H. 1994. Aktywna ochrona zasobów roślinnych WPN w świetle naturalnej i antropogenicznej historii lasów wyspy Wolin. [W:] A. Kostrzewski (red.). Stan i perspektywy badań naukowych na obszarze WPN. Klify 1: 63-77.

Szmeja J. 1994. An individual’s status in populations of isoetid species. Aquatic Bot. 48: 203-224.

Szmeja J. 1994. Effect of disturbances and interspecific competition in isoetid populations. Aquatic Bot. 48: 225-238.

Szmeja J. 1994. Dynamics of the abundance and spatial organisation of isoetid populations in an oligotrophic lake. Aquatic Bot. 49: 19-32.

Szmeja J. 1994. Zagrożenia i ochrona jezior lobeliowych w Polsce. Parki Narod. 4: 11-15.

1993          Do góry

Gos K., Gos L. 1993. Interesujące torfowisko przejściowe koło Błaskowizny w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 9: 117-122.

Gos K., Sągin P., Wiktorowicz G. 1993. Rośliny naczyniowe okolic Ocypla (Bory Tucholskie). Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 9: 73-95.

Herbichowa M., Gos. K. 1993. Projektowany dla ochrony Rhynchospora fusca (L.) Ait. rezerwat florystyczny „Przygiełkowy Moczar” na Pojezierzu Kaszubskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 12(4): 41-52.

Piotrowska H. 1993. Puccinellia maritima (Huds.) Parl. - mannica nadmorska. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 218-219.

Piotrowska H. 1993. Buczyna storczykowa wzdłuż nadmorskiego klifu na Wyspie Wolin (pn.-zach. Polska). Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 10: 5-29.

Piotrowska H. 1993. Oenanthe lachenalii Gmel. - kropidło Lachenala. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 132-133.

Piotrowska H. 1993. Suaeda maritima (L.) Dumort - sodówka nadmorska. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 50-51.

Piotrowska H. 1993. Atriplex litoralis L. - łoboda nadbrzeżna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 46-48.

Piotrowska H. 1993. Halimione pedunculata (L.) Aellen - obione szypułkowa. [W:] Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 49-50.

Piotrowska H. 1993. Centaurium litorale (Turner) Gilmour - centuria nadbrzeżna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 151-152.

Piotrowska H. 1993. Carex extensa Good. - turzyca wyciągnięta. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 251-252.

Piotrowska H. 1993. Atriplex calotheca (Rafn) Fries - łoboda zdobna. [W:] Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 48-49.

Piotrowska H. 1993. Plantago maritima L. - babka nadmorska. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa. (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Inst. Bot. im. W. Szafera, Kraków, s.: 171-172.

Szmeja J. 1993. Isoëtes lacustris L. - poryblin jeziorny. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.: 23-24.

Szmeja J. 1993. Isoëtes setacea Lam. - poryblin kolczasty. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.: 24-25.

Szmeja J. 1993. Littorella uniflora (L.) Ascherp. - brzeżyca jednokwiatowa. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.: 174-175.

Szmeja J. 1993. Lobelia dortmanna L. - lobelia jeziorna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.: 178-179.

Szmeja J. 1993. Luronium natans (L.) Rafin. - elisma wodna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.: 197-198.

Szmeja J. 1993. Sparganium angustifolium Michx. - jeżogłówka pokrewna [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, s.: 226-228.

1992          Do góry

Latałowa M. 1992. Man and vegetation in the pollen diagrams from Wolin Island (NW Poland). Acta Palaeobot. 32(1): 123-249.

Latałowa M. 1992. Forest changes at the Mesolithic/early Neolithic transition and in the migration period on Wolin Island (NW Poland). Palaeoklimaforschung 8: 139-155.

Latałowa M. 1992. The last 1500 years on Wolin Island (NW Poland) in the light of palaeobotanical studies. Review of Palaeobot., Palynol. 73(1-4): 213-226.

Latałowa M. 1992. Dyskusja na temat: "Pierwotność przyrody" (Warszawa, 29.II.1992). Wiad. Ekol. 38(4): 248-250.

Piotrowska H. 1992. Słowiński National Park. Biosphere reserves in Poland. Folder tekstowy. Wyd. SPN, 22 ss.

Szmeja J. 1992. Struktura, organizacja przestrzenna i demografia populacji isoetydów. Studium ekologiczne roślin podwodnych. Wyd. UG, ser. Rozpr. i Monogr. 75: 1-137.

1991          Do góry

Doody P., Piotrowska H. 1991. Poland. [W:] Sand dune inventory of Europe. Joint Nature Conservation Commitee, Peterbourgh, p.: 18-20.

Gos K. 1991. Nowe stanowisko Sphagnum lindbergii (Musci) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 35(1-2): 233-235.

Latałowa M. 1991. Birks H.H., Birks H.J.B., Kaland P.E. & Moe D. (eds.). 1988. The Cultural Landscape - Past, Present and Future. Cambridge University Press, Cambridge-Sydney. Fragm. Flor. Geobot. 35(1-2): 318.

Piotrowska H. 1991. Słowiński Park Narodowy. Biosphere reserves in Poland. Polish National Commitee for the UNESCO-MAB Programme. Pol. Acad. of Sciences., Warszawa, 24 pp.

Piotrowska H., Kadulski P. 1991. Pojezierze Kaszubskie. Ser. Przyr. Pol. Wiedza Pow., Wyd. II, 209 ss.

Piotrowska H., Olaczek R. 1991. The real vegetation map of the Woliński National Park as a source of information about the anthropogenic changes of forest communities. Phytocoenosis 3 (N.S), Suppl. Cart. Geobot. 2: 287-293.

Szmeja J. 1991. Na tropach ekologii teoretycznej. Dyskusja na temat: „Ekologia klasyczna i ewolucyjna”. Wiad. Ekol. 37: 215-218.

1990          Do góry

Broka J. [Jarosińska J.], Jarosiński R. 1990. Synantropizacja szlaków turystycznych i otoczenia schronisk wschodniej części Karkonoskiego Parku Narodowego. Mat. Między-nar. Sem. Ekol. „Człowiek przeciwko sobie”, Pokrzywna 90. Biul. Inform. 17(5): 5-27.

Piotrowska H. 1990. The development of the vegetation in the active deflation hollows of the Łeba Bar (N Poland). Fragm. Flor. Geobot. 35,1-2: 173-215.

Szmeja J., Clément B. 1990. Comparaison de la structure et du déterminisme des littorelletea uniflorae en Poméranie (Pologne) et en Bretagne (France). Phytocoenologia 19: 123-148.

1989          Do góry

Latałowa M. 1989. Type region P-t: Baltic Coastal Zone. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa (ed.). Environmental changes recorded in lakes and mires of Poland during the last 13.000 years. P. III, Acta Palaeobot. 29(2): 103-108.

Latałowa M. 1989. Type region P-t: Baltic Coastal Zone. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa (ed.). Environmental changes recorded in lakes and mires of Poland during the last 13.000 years. P.III. Acta Palaeobot. 29(2): 115-120.

Latałowa M. 1989. Type region P-u: Baltic Shore, W. part, Wolin Island. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa (ed.). Environmental changes recorded in lakes and mires of Poland during the last 13.000 years. P.III.Acta Paleobot. 29(2): 109-114.

Latałowa M. 1989. Type region P-h: The Silesia-Cracov Upland. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa M. (ed.). Environmental changes recorded in lakes and mires of Poland during the last 13.000 years. P.III. Acta Palaeobot. 29(2): 45-49.

Latałowa M., Tobolski K. 1989. [In:] M. Ralska-Jasiewiczowa (ed.). Environmental changes recorded in lakes and mires of Poland during the last 13.000 years. P.III, Acta Palaeobot. 29(2): 109-114.

Piotrowska H. 1989. Natural and anthropogenic changes in sand-dunes and their vegetation on the southern Baltic coast. Perspectives in coastal dune management ed. by F. van der Meulen, P.D. Jungerius and J.H. Visser. SPB Acad. Publ. bv. The Hague, The Netherlands, p.: 33-40.

Szmeja J. 1989. Distribution et abondance des isoetides en Pologne. Bot. Rhedonica 2: 49-54.

1988          Do góry

Kaczyński R., Szmeja J. 1988. The application of underwater stereophotogrammetry to ecological studies of macrophytes. Int. Arch. of Photogrammetry and Remote Sensing and Spatial Information Sciences 27(B5): 306-309.

Latałowa M. 1988. A palaeobotanical study of the peat-bog at Orle in the Reda-£eba ice-marginal valley. Folia Quaternaria 58: 45-58.

Latałowa M. 1988. The Late-glacial and early Holocene history of the vegetation in the Wolbrom area (Silesian-Cracovian Upland - S. Poland). [In:] G. Lang & Ch. Schluchter (eds.). Lake, mire and river environments during the last 15.000 years. Balkema, Rotterdam, p.: 9-22.

Piotrowska H. 1988. Aster tripolium L. w Polsce. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 290-299.

Piotrowska H. 1988. Atriplex calotheca (Rafn.) Friep. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 300-304.

Piotrowska H. 1988. Atriplex litoralis L. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 305-310.

Piotrowska H. 1988. Carex extensa Good. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 314-317.

Piotrowska H. 1988. Centaurium littorale (Turner) Gilmour. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 333-343.

Piotrowska H. 1988. Halimione pedunculata (L.) Aellen. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 370-373.

Piotrowska H. 1988. Oenanthe lachenalii Gmel. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 439-441.

Piotrowska H. 1988. Plantago coronopus L. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 447-454.

Piotrowska H. 1988. Plantago maritima L. w Polsce. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 454-464.

Piotrowska H. 1988. Puccinellia maritima (Huds.) Parl. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 468-472.

Piotrowska H. 1988. Sagina maritima G. Don. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 482-485.

Piotrowska H. 1988. Spergularia media (L.) Presel. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 485-488.

Piotrowska H. 1988. Suaeda maritima (L.) Dum. Fragm. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 493-496.

Piotrowska H. 1988. The dynamics of the dune vegetation on the Polish Baltic coast. Vegetatio 77: 169-175.

Piotrowska H. 1988. De Poolse Duinen (Duinen in Polen). Duin. 1: 24-26.

Szmeja J. 1988. Isoëtes echinospora Dur. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Fragm. Flor. Geobot. 33: 373-379.

Szmeja J. 1988. Isoëtes lacustris L. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Fragm. Flor. Geobot. 33: 380-386.

Szmeja J. 1988. Littorella uniflora (L.) Ascherp. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Fragm. Flor. Geobot. 33: 421-431.

Szmeja J. 1988. Lobelia dortmanna L. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Fragm. Flor. Geobot. 33: 431-438.

1987          Do góry

Latałowa M., Nalepka D. 1987. A study of the Late-Glacial and Holocene vegetational history of the Wolbrom area (Silesian-Cracovian Upland - S. Poland). Acta Palaeobot. 27(1): 75-115.

Latałowa M., Tobolski K. 1987. A first attempt at a regional synthesis for the Baltic Coast and Baltic Coastal Zone of Poland. Lundqua Report 27: 101-104.

Piotrowska H. 1987. Specyficzne cechy szaty roślinnej Słowińskiego Parku Narodowego. [W:] Mat. Konf. Pośw. XX-leciu SPN (1967-1987), 13-14 IX 1987, Słupsk – Smołdzino, s.: 12-17.

Piotrowska H. 1987. Problems of plant conservation in north-western Poland. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 7: 5-18.

Piotrowska H. 1987. The state and conservation of halophytes on the Polish shore of Baltic Sea. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 7: 37-46.

Piotrowska H., Olaczek R. 1987. The application of the theory of phytocenosis degeneration to studies of the vegetation in the Wolin National Park. M.-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Wissenschaftliche Beiträge 1987/45 31 (3): 175-186.

Szmeja J. 1987. The structure of a population of Lobelia dortmanna L. along a gradient of increasing depth in an oligotrophic lake. Aquatic Bot. 28: 1-13.

Szmeja J. 1987. The seasonal development of Lobelia dortmanna L. and annual balance of its population size in an oligotrophic lake. Aquatic Bot. 28: 15-24.

Szmeja J. 1987. The ecology of Lobelia dortmanna L. I. The plasticity of individuals within a constant depth interval in oligotrophic lakes. Ekol. Pol. 35: 497-522.

Szmeja J. 1987. The ecology of Lobelia dortmanna L. II. Population structure and dynamics within a constant depth interval in oligotrophic lakes. Ekol. Pol. 35: 523-544.

Szmeja J. 1987. The ecology of Lobelia dortmanna L. III. The plasticity of individuals along a gradient of increasing depth in oligotrophic lakes. Ekol. pol. 35: 545-558.

1986          Do góry

Fałtynowicz W., Picińska J., Szmeja J. 1986. Interesujący i godny zachowania fragment naturalnej roślinności Trójmiasta. Chrońmy Przyr. Ojcz. 42: 63-67.

Olaczek R., Piotrowska H. 1986. Lasy Wolińskiego Parku Narodowego w świetle teorii faz i form degeneracji fitocenoz. PNiRP 2: 5-14.

Piotrowska H. 1986. Gefährungssituation der Pflanzengesellschaften der planaren und kollinen Stufe Polens (Erste Fassung). Schr. Reihe Vegetationskunde 18: 19-27.

Piotrowska H. 1986. Stan ochrony zasobów genowych roślin strefy przybałtyckiej. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 103-114.

Rotnicki K., Latałowa M. 1986. Palaeohydrology and fossilization of a meandering channel of Younger Dryas age in the middle Prosna river valley. Quaternary Studies in Poland 7: 73-90.

1985          Do góry

Bogaczewicz-Adamczak B., Latałowa M. 1985. The stratigraphic position of brackish-water bottom sediments from Lake Żarnowiec. Acta Palaeobot. 24(1-2): 139-148.

Fałtynowicz W., Picińska J., Szmeja J. 1985. Roślinność projektowanego Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego w Trójmieście. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 6: 117-131.

Fałtynowicz W., Picińska J., Szmeja J. 1985. Projektowany Nadmorski Ogród Botaniczny w Trójmieście. Wiad. Bot. 29: 229-232.

Latałowa M. 1985. Warunki przyrodnicze osadnictwa prahistorycznego w okolicach jeziora Żarnowieckiego w świetle badań paleobotanicznych. Archeologia Polski 30(2): 261-286.

Piotrowska H., Mąkosa K. 1985. Warunki fizjograficzne i roślinność leśna nadleśnictwa Gdańsk. Sylwan 129(10-11): 61-69.

Piotrowska H., Kadulski P. 1985. Pojezierze Kaszubskie. Wiedza Powszechna, ser. Przyr. Pol., Warszawa, 207 ss.

Piotrowska H. 1985. Violo odorate-Ulmetum z Wolina na tle łęgów wiązowych Polski. Fragm. Flor. Geobot. 29(1): 39-51.

1984          Do góry

Fałtynowicz W., Herbichowa M., Herbich J., Markowski R., Szmeja J. 1984. Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu przyrody „Jeziora lobeliowe Pałsznik i Wygoda” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 5: 61-91.

Piotrowska H. 1984. Szata roślinna. [W:] B. Augustowski (red.). Pobrzeże Pomorskie. GTN, Gdańsk, s.: 281-317.

Piotrowska H., Stasiak J. 1984 (1986). Rośliny naczyniowe rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 5: 93-124.

1983          Do góry

Buliński M., Fałtynowicz W., Herbichowa M., Herbich J., Markowski R., Szmeja J. 1983. Współczesny stan flory i zbiorowisk roślinnych rezerwatu „Krzywe Koło w Pętli Wdy”. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 4: 81-108.

Fałtynowicz W., Picińska J., Szmeja J. 1983. W Trójmieście powstanie Nadmorski Ogród Botaniczny. Przyr. Pol. 12: 22-23.

Fałtynowicz W., Piotrowska H. 1983. Storzan bezlistny Epipogium aphyllum nad Jeziorem Ostrzyckim na Pojezierzu Kaszubskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39(6): 81-83.

Latałowa M. 1983. Wstępne wyniki badań paleobotanicznych na stanowisku Lonicera periclymenum L. koło Szarego Dworu na Pobrzeżu Kaszubskim. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol., 4: 75-80.

1982          Do góry

Latałowa M. 1982. Major aspects of the vegetational history in the eastern Baltic coastal zone of Poland. Acta Palaeobot. 22(1): 47-63.

Latałowa M. 1982. Postglacial vegetational changes in the eastern Baltic coastal zone of Poland. Acta Palaeobot. 22(2): 179-249.

Piotrowska H., Stasiak J. 1982(1984). Naturalne i antropogeniczne zmiany strefowe flory naczyniowej bezleśnych wydm nadmorskich Mierzei Wiślanej. Fragm. Flor. Geobot. 28(3): 371-396.

Piotrowska H., Stasiak J. 1982(1984). Zbiorowiska na wydmach Mierzei Wiślanej i ich antropogeniczne przemiany. Fragm. Flor. Geobot. 28(2): 161-180.

Piotrowska H. (red.). 1982. Szata roślinna rezerwatu „Jar Rzeki Raduni” na Pojezierzu Kaszubskim. Ochr. Przyr. 44: 21-64.

Piotrowska H., Stasiak J. 1982. Flora rezerwatu „Jar rzeki Raduni” na Pojezierzu Kaszubskim. [W:] Roślinność rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim, prac. zbior. - cz. II. Ochr. Przyr. 44: 28-42.

Piotrowska H. 1982. Dolna Wisła w świetle badań geobotanicznych. [W:] B. Augustowski (red.). Dolina Dolnej Wisły. GTN, Gdańsk, s.: 173-200.

Piotrowska H. 1982. Ogólna charakterystyka warunków siedliskowych rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. [W:] Roślinność rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim, prac. zbior. - cz I. Ochr. Przyr. 44: 21-27.

1981          Do góry

Latałowa M. 1981. Local and regional aspects of palaeobotanical material from the Lake Żarnowiec area. Guide-book, Symposium "Palaeohydrology of the temperate zone". Poznań, Poland'81 (22-28th September, 1981), s.: 116-120.

Latałowa M. 1981. The vegetational history of the Lake Żarnowiec area (eastern part of the Baltic coastal zone of Poland). Abstracts of posters and papers, Symposium "Palaeohydrology of the temperate zone", Poznań 22-28 September 1981, Poznań, s.: 70-71.

Latałowa M. 1981. Badania paleobotaniczne holoceńskich osadów jeziornych i torfowiskowych z Pobrzeża Kaszubskiego. Spr. Bad. Nauk., IV. Kom. Bad. Czwart., PAN, Warszawa, s.: 35-42.

1980          Do góry

Latałowa M. 1980. Badania palinologiczne i analiza makroszczątków holoceńskich osadów jeziornych i torfowiskowych z Pobrzeża Kaszubskiego. Spr. Bad. Nauk., III. Kom. Bad. Czwart., PAN, Warszawa, s.: 39-40.

Latałowa M., Żelazna G. 1980. Analiza makroszczątków osadów torfowych z torfowiska koło Jeziora Żarnowieckiego. Spr. Bad. Nauk., III. Kom. Bad. Czwart., PAN, Warszawa: 115-118.

Piotrowska H. 1978/1980. Zu den methodischen Problemen in des Sukzessionsuntersuchung auf Dauerflächen (Erfahrungsbericht). Phytocoenosis 7(1-4): 177-189.

Piotrowska H. 1980. Anthropogenic changes in the distribution of halophytes on the Coastal Fringes of the Gulf of Gdańsk. Fragm. Flor. Geobot. 26(2-4): 279-297.

Olaczek R., Piotrowska H. 1980. Rola Wolińskiego Parku Narodowego w ochronie przyrody zachodniego wybrzeża Polski. Ochr. Przyr. 43: 29-53.

Szmeja J. 1980. Flora jezior i ich obrzeży w południowej części Pojezierza Kaszubskiego. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 2: 101-116.

1979          Do góry

Kluszczyńska K., Szmeja J. 1979. Współczesny etap w przemianach roślinności Jeziora Druzno. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 1: 35-49.

Olaczek R., Piotrowska H. 1979. Mapa roślinności Wolińskiego Parku Narodowego. Przyr. Pol. 7-8: 9-11.

Piotrowska H., Olaczek R. 1979. Najobfitsze stanowisko owocującego bluszczu Hedera helix L. w Polsce znajduje się na Wolinie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 35(2): 28-34.

Piotrowska H. 1979. Charakterystyka geobotaniczna Pojezierza Kaszubskiego. [W:] B Augustowski (red.). Pojezierze Kaszubskie. GTN, Gdańsk, s.: 169-199.

Piotrowska H. 1979. Specyfic aspects of the cliff-flora of Wolin Island. Fragm. Flor. Geobot. 25(1): 17-31.

Piotrowska H. 1979. Natural resistance against mechanical destruction in plant communities on Baltic coast dunes. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 1: 5-14.

Szmeja J. 1979. Zasoby gatunków wskaźnikowych jezior lobeliowych w południowej części Pojezierza Kaszubskiego. Fragm. Flor. Geobot. 25: 123-143.

1978          Do góry

Fałtynowicz W., Szmeja J. 1978. O potrzebie utworzenia stref ochronnych wokół jezior lobeliowych. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 5-17.

Piotrowska H. 1978. Geobotanical characteristic of Wolin Island. [W:] T. Wojterski (red.). Guide to the Polish International Excursion. UAM, Wyd. Nauk., Biol. 11: 53-57.

Piotrowska H. 1978. Map of real vegetation of Wolin Island. [W:] T. Wojterski (red.). Guide to the Polish International Excursion. UAM, Wyd. Nauk., Biol. 11: 57-59.

Piotrowska H. 1978. Beech forest in "Prof. Z. Czubiński - Reserve". [W:] T. Wojterski (red.). Guide to the Polish International Excursion. UAM, Wyd. Nauk., Biol. 11: 60-61.

Piotrowska H. 1978. Comparision of the cliffs flora of Wolin Island. [W:] T. Wojterski (red.). Guide to the Polish International Excursion. UAM, Wyd. Nauk., Biol. 11: 68-71.

Piotrowska H. 1978. Wolin National Park - its role in conservation of nature on the Baltic coast in North_Western Poland. [W:] T. Wojterski (red.). Guide to the Polish International Excursion. UAM, Wyd. Nauk., Biol. 11: 73-74.

Piotrowska H., Stasiak J. 1978. Vegetation of the reserve: "Radunia-Ravine". Flora on the background of the habitat conditions. [W:] T. Wojterski (red.). Guide to the Polish International Excursion. UAM, Wyd. Nauk., Biol. 11: 126-128.

1977          Do góry

Piotrowska H. 1977. Rola roślinności w procesie wybrzeża klifowego. [W:] Pomorskie środowisko przyrodnicze - jego ochrona i kształtowanie. NOT, Słupsk, s.: 26-45.

1976          Do góry

Latałowa M. 1976. Diagram pyłkowy osadów późnoglacjalnych i holoceńskich z torfowiska w Wolbromiu. Acta Palaeobot. 17(1): 55-80.

Piotrowska H. 1976. Przyczyny i skutki regresywnych zmian w florze halofitów. Phytocoenosis 5(3-4): 237-246.

Piotrowska H. 1976. Roślinność Żuław wraz z Mierzeją Wiślaną. [W:] B. Augustowski (red.). Żuławy Wiślane. GTN, Gdańsk, s. 371-395.

Piotrowska H., Olaczek R. 1976. Inwentaryzacja fitosocjologiczna wraz z kartowaniem zbiorowisk roślinnych Wolińskiego Parku Narodowego. Uniwersytet Gdański – Uniwersytet Łódzki, 65 ss. + tabele + mapa roślinności rzeczywistej.

1974          Do góry

Piotrowska H., Herbich J. 1974. Zasadnicze kierunki wczesnych stadiów regeneracji spalonych torfowisk atlantyckich. Phytocoenosis 3(3-4): 227-238.

Piotrowska H. 1974. Nadmorskie zespoły solniskowe w Polsce i problemy ich ochrony. Ochr. Przyr. 39: 7-63.

1973          Do góry

Piotrowska H., Żukowski W. 1973. Malina moroszka, Rubus chamaemorus, w Słowińskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 29(1): 63-69.

1972          Do góry

Piotrowska H. 1972. Stosunki geobotaniczne polskiego wybrzeża Bałtyku. Konferencja poświęcona genezie i właściwościom bielic przybałtyckich. PTG, s.: 35-37.

Piotrowska H., Chojnacki W. 1972. Materiały do rozmieszczenia roślin naczyniowych na polskim wybrzeżu Bałtyku. Cz. I. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 25: 169-175.

1970          Do góry

Piotrowska H. 1970. Stanowisko geobotaniczne wyspy Wolin na tle Pomorza. Probl. Org. i Nauk. Ochr. Przyr., Szczecin, s.: 33-52.

1967          Do góry

Piotrowska H., Żukowski W. 1967. Bory mieszane i lasy mieszane Wolińskiego Parku Narodowego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 20: 45-57.

1966          Do góry

Piotrowska H. 1966. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. PTPN, Prace Kom. Biol. 30(4): 1-282.

Piotrowska H. 1966. Stosunki geobotaniczne wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Mon. Bot. 22: 1-156.

1965          Do góry

Piotrowska H., Krotoska T., Pawłow M. 1965. Grądy środkowej Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 16: 77-121.

Piotrowska H., Celiński F. 1965. Zespoły psammofilne wysp Wolin i południowo-wschodniego Uznamu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 16: 123-170.

Piotrowska H., Celiński F. 1965. Trifolio-Anthyllidetum maritimae a vew psammophilous association. Bull. Soc. Amis Sc. Letters Poznań, D 6: 147-154.

1964          Do góry

Piotrowska H. 1964. Zbiorowiska solniskowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Spraw. PTPN 2: 224-225.

Piotrowska H. 1964. Stosunki geobotaniczne wysp Wolina i Uznamu. Spraw. PTPN 2: 225-226.

Piotrowska H. 1964. Les groupements végétaux des dunes mediterranéennes entre Montpelier. Bull. Soc. Amis Sc. Letters Poznań, D 5: 65-82 + tab.

Piotrowska H., Celiński F. 1964. Badania nad roślinnością psammofilną wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Spraw. PTPN 2: 226-229.

Piotrowska H., Żukowski W. 1964. Lasy mieszane i bory mieszane Wolińskiego Parku Narodowego. Spraw. PTPN 2: 229.

1962          Do góry

Piotrowska H. 1962. Z badań nad florą wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Spraw. PTPN 3: 286-287.

Piotrowska H. 1962. Die Vegetation des Naturschutzgebietes "Mummelken-Moor" auf der Insel Usedom, L. Jeschke. Przyr. Polski Zach. 6: 4-5.

Piotrowska H., Krotoska T. 1962. Dąbrowy na glebach "typu krotoszyńskiego". Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 10: 133-185.

1961          Do góry

Piotrowska H. 1961. Roślinność solniskowa pod Kołobrzegiem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 17(4):24-28.

Piotrowska H., Krotoska T. 1961. Materiały do rozmieszczenia Acer campestre L. w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 8: 195-202.

1960          Do góry

Piotrowska H. 1960. Lasy południowo-wschodniego Uznamu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 6: 69-158.

1959          Do góry

Piotrowska H. 1959. Nowe stanowisko rzadkiego w Polsce przetacznika Veronica praecox All. Przyr. Pol. Zach. 3-6: 224-229.

Piotrowska H. 1959. Spostrzeżenia z buczyn woj. koszalińskiego. Spraw. PTPN 3: 219-221.

Piotrowska H., Krotoska T. 1959. Isopyrum thalictroides L. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Fragm. Flor. Geobot. 5(3): 357-363.

1958          Do góry

Piotrowska H. 1958. Fritillaria meleagris L. na Uznamie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 4: 239-240.

Piotrowska H. 1958. Wrażenia botaniczne z pobytu w Danii. Wiad. Bot. 2(4): 259-265.

Piotrowska H. 1958. Rezerwat sosny błotnej Pinus uliginosa Neumann pod Węglińcem w Borach Dolnośląskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 14(3): 10-16.

1957          Do góry

Piotrowska H. 1957. Rezerwat "Drożkowe Łąki" na półwyspie Przytorze (wyspa Wolin). Przyr. Pol. Zach. 1(1-2): 78-83.

Piotrowska H. 1957. Z badań nad roślinnością halofilną wysp Wolina i Uznamu. Przyr. Pol. Zach. 1(2): 85-99.

Piotrowska H. 1957. Podstawowy kurs metodyki badań fitosocjologicznych w Krakowie. Fragm. Flor. Geobot. 2(2): 152-153.

Piotrowska H. 1957. Fritillaria meleagris L. na Uznamie. Spraw. PTPN za I i II kw. 239-240.

Piotrowska H., Celiński F. 1957. Uwagi do artykułu B.W. Alexandrowicza pt. "Typy lasu Wielkopolskiego Parku Narodowego" Przyr. Pol. Zach. 1(1-2): 182-188.

Piotrowska H., Krotoska T., Skuratowicz W. 1957. Notatki florystyczne z Zamojszczyzny. Fragm. Flor. Geobot. 3(1): 21-29.

1956          Do góry

Piotrowska H. 1956. Nowe stanowisko Allium victorialis L. na niżu polskim. Spraw. PTPN za I i II kw. 1956: 91-100.

1955          Do góry

Piotrowska H. 1955. Zespoły leśne wyspy Wolin. PTPN, Prace Kom. Biol. 16(5): 3-169.

1953          Do góry

Piotrowska H. 1953. Wiciokrzew pomorski (Lonicera peryclimenum L.) najpiękniejszy pnącz krajowy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 9(4): 20-25.

1950          Do góry

Piotrowska H. 1950. Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Prace Monogr. n. Przyr WLKP. Parku Narod. pod Poznaniem 2(5): 1-31.