Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Badania » Bazy danych i kolekcje
Dorobek naukowy Katedry, oprócz publikacji i innych twórczych form aktywności etatowych pracowników, doktorantów i studentów (obecnych i dawnych), tworzą bazy danych i kolekcje:
 
♦ARCHBOT-UGDA DATABASE: Archeobotaniczna Baza Danych; stan bazy na marzec 2017 r.
-  komputerowa baza danych obejmuje 42 stanowiska archeobotaniczne (24 987 rekordów z 931 próbek)
- zarchiwizowany materiał kopalny dotyczy 79 stanowisk archeobotanicznych oraz 30 stanowisk paleoekologicznych.
  
♦AEROBIOL-UGDA: Komputerowa baza danych obejmuje wyniki dobowego monitoringu aerobiologicznego prowadzonego przy pomocy aparatu Burkarda w latach 1994-2012. Zarchiwizowane są też wszystkie preparaty mikroskopowe z okresu trwania monitoringu.

♦PRefSColl-UGDA Pollen Reference Slide Collection: Palinologiczna Kolekcja Porównawcza (1541 preparatów 761 gatunków). Stan kolekcji na grudzień 2016 r.
 
♦CRefColl-UGDA Carpological Reference Collection: Karpologiczna Kolekcja Porównawcza (3425 rekordów, 1679 gatunków). Stan kolekcji na 25.01.2021 r.
 
♦AQUA-PL-ANT: Roślinność Jezior Pomorza. Komputerowa baza danych, dotycząca flory, roślinności i warunków ich występowania w jeziorach Pojezierza Pomorskiego, sukcesywnie uzupełniana od 1996 r. Stan bazy na grudzień 2016 r.: 1.311.672 rekordy (wpisy) z pomiaru cech architektury 116 gatunków roślin podwodnych (niemal każdy w Polsce), fizycznych i chemicznych cech wody (16), osadu (10) oraz toni (natężenie i atenuacja promieniowania fotosyntetycznie aktywnego w warstwach co 1,0 m); ogółem ok. 7 mln. pól w przestrzennej sieci danych. Trzonem bazy jest 46.118 próbek podwodnej roślinności (każda próbka o pow. 0,1 m2), w pełni powiązanych z cechami wody, osadu i toni 275 jezior.