Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Struktura » Pracownia Ekologii Wód Słodkich » Tematyka badawcza

Tematyka badawcza Pracowni Ekologii Wód Słodkich Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego dotyczy biologii i ekologii roślin wodnych, zwłaszcza historii życiowych i strategii ewolucyjnych oraz struktury i dynamiki ich populacji, a także antropogenicznych przemian jezior, doskonalenia metod ich ochrony, renaturalizacji i rewitalizacji. Poszukujemy odpowiedzi na te prawa Natury, których nie sposób zgłębić prowadząc badania na lądzie, np. w lesie, na łące lub pośród kamiennych posadzek laboratoriów. W środowisku wodnym tworzą się strukturalnie i funkcjonalnie prostsze układy ekologiczne niż na lądzie, i właśnie dlatego są one interesującymi obiektami terenowych badań eksperymentalnych. Prace badawcze prowadzimy z doktorantami i studentami, wspólnie uzgadniając pomysły, sposoby ich zrealizowania, sfinansowania, upowszechnienia i wdrożenia.

Wykonujemy również opracowania eksperckie, w tym diagnostyczne jezior w Regionie, zgodnie z zawołaniem: „Najwyższa pora chronić kaszubskie jeziora!” W celu wzmocnienia naukowych podstaw ochrony jezior, zapraszamy do współpracy pracowników, doktorantów i studentów z innych niż biologia dziedzin naukowego poznawania.

Dla każdego z nas – istot o wybitnie lądowym trybie życia – środowisko wodne, razem z całym arsenałem form życia, to „inny świat”. Chcesz go poznać? Nic prostszego – zgłoś się do nas!